تبلیغات

جهت درج تبلیغات در این وب سایت می توانید با شماره 09133616132 تماس بگیرید

هزینه تبلیغ در بالای وب سایت ماهیانه 150 هزار تومان و در قسمت کناره سمت راست ماهیانه یکصد هزار تومان می باشد.