جزئیات و نحوه درج سوابق تحصیلی در کنکور 96

0
به گزارش مهر، دفترچه کنکور سراسری سال 96 منتشر شد و داوطلبان می توانند در روزهای 19 تا 28 بهمن با مراجعه به سایت سازمان سنجش، فرم ثبت نام را به صورت اینترنتی تکمیل کنند. دارا بودن مدرک پیش دانشگاهی و یا اخذ مدرک پیش دانشگاهی حداکثر تا تاریخ 31 شهریورماه 96 و یا دارا بودن دیپلم نظام قدیم و یا مدرک کاردانی (فوق دیپلم) برای تمامی داوطلبان الزامی است. دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کارودانش که فاقد مدارک پیش دانشگاهی و یا کاردانی هستند حق ثبت نام در آزمون سراسـری سال 1396 را ندارند و در صورت ثبت نام در آزمون به عنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد. با توجه به اینکه سوابق تحصیلی دیپلم های شاخه نظری (نظام سالی واحدی) شامل رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علـوم انسـانی و علوم و معارف اسلامی که از سال 1384 به بعد (سال 1384 تا سال 1395) دیپلم خود را اخذ کرده اند در آزمون آنان اعمال خواهد شـد. داوطلبان برای ثبت نام در آزمون، پس از ورود به صفحه ثبت نام آزمون سراسری سال 1396 و انتخاب یکی از گزینه های اعلام شده با توجه به سال اخذ مدرک دیپلم خود، وارد محیط ثبت?نام می شوند. داوطلبان در مرحله اول ثبت نام باید با علامتگذاری یکی از گزینه های اعلام شده زیر وضعیت دیپلم خود را مشخص کنند. گزینه ها شامل موارد زیر است: 1) دارای دیپلم «ریاضی فیزیک»، «علوم تجربی»، «ادبیات و علوم انسانی» یا «علوم و معارف اسلامی» که در سال 1384 و پس از آن فارغ التحصیل شده ام. 2) دارای دیپلم «ریاضی فیزیک»، «علوم تجربی»، «ادبیات و علوم انسانی» یا «علوم و معارف اسلامی» که در سال 1383 و قبل از آن فارغ?التحصیل شده ام. 3) دارای دیپلم «فنی وحرفه ای»، «کارودانش»، «دیپلم تطبیقی امور بین الملل و غیرایرانی» یا «دانشجو یا فارغ التحصیل مقطع کاردانی» هستم. 4) فارغ التحصیل نظام قدیم هستم. آن دسته از دیپلمه های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خـود را طـی سالهای 1384 تا 1395 اخذ کرده اند نسبت به انتخاب گزینه 1 اقدام کنند. تبصره: داوطلبان دارای مدرک پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر کـه مدرک دوره پیش دانشگاهی خود را از سال 1391 تا 1395 اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنهـا بـه صورت نهایی، سراسـری و کشـوری برگزار شده است، باید همان فرآیند مشاهده سوابق تحصیلی برای دیپلمه های سالهای 1384 تا 1395 ریاضـی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی را طی کنند. دانش آموزان پیش دانشگاهی سال تحصیلی جاری که در خرداد ماه سال 1396 فارغ التحصیل می شوند، لازم است برای اطلاع از نحوه اقدام به اطلاعیه پرینت کارت شرکت در آزمون در تاریخ 5 تیرماه 1396 مراجعه کنند. داوطلبان باید پس از ورود به سایت سازمان و انتخاب یکی از گزینه های مورد 1 و 2 در قسمت مربوط به «دیپلمه سال 1384 و بعد از آن و یا دیپلمـه سال 1383 و قبل از آن در رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی هستم» با علامتگـذاری و تایید وارد مرحله دوم شوند. تبصره: آن دسته از داوطلبانی که گزینه 3 «دارای دیپلم فنی و حرفه ای و یا کار دانش؛ و دانشجو یا فارغ التحصیل مقطع کـاردانی هسـتم» را انتخاب کنند وارد مرحله تکمیل تقاضانامه ثبت نام می شوند. در مرحله دوم داوطلب باید وضعیت مدرک پیش دانشگاهی خود را به شرح موارد اعلام شده زیر مشخص کند. 1) دارای مدرک پیش دانشگاهی که در سال 1391 تا 1395 فارغ التحصیل شده ام. 2) مدرک پیش دانشگاهی خود را تا تاریخ 31 شهریور 1396 دریافت می کنم. 3) دارای مدرک پیش دانشگاهی که سال 1390 و قبل از آن فارغ?التحصیل شده ام. 4) دارای «مدرک پیش دانشگاهی تطبیقی امور بین الملل و غیرایرانی» و یا «در ستون نمره کتبی کارنامه فارغ‌التحصیلی نمره درج نشده» هستم. 5) دانشجو یا فارغ التحصیل مقطع کاردانی هستم ولی مدرک پیش دانشگاهی ندارم. آن دسته از داوطلبانی که یکی از گزینه های 1، 2 و یا 3 را انتخاب می کنند، حسب مورد اطلاعات سوابق دیپلم یا سوابق پیش دانشگاهی آنان نمایش داده می شود.بعد از این مراحل داوطلب باید به بخش ثبت نام آزمون سراسری سال 1396 مراجعه و در مهلت مقرر 19 تا 28 بهمن ماه 95 نسـبت بـه ورود شماره 12 رقمی سریال اعتباری ثبت نام و کد سوابق تحصیلی اقدام کند تا صفحه مربوط به تقاضانامه ثبت نام در اختیار وی قرار بگیرد.اطلاعات و سوابق تحصیلی که به تأیید داوطلب نیز رسیده قابل رؤیت بوده و داوطلـب امکـان هیچگونـه تغییـری در این اطلاعات را ندارد و تنها بایستی نسبت به تکمیل سایر قسمتهای تقاضانامه مطابق توضیحات اعلام شده اقدام کند.در صورتی که تایید سال اخذ دیپلم (83 و قبل از آن) یا (84 و بعد از آن) به غلط در ابتدای ثبت نام صورت گیرد داوطلب به عنوان متخلف شناخته خواهد شد. آن دسته از داوطلبانی که مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند پس از مشاهده اطلاعات سوابق تحصیلی باید صـحت اطلاعات خود را تایید کنند. درصورت مشاهده مغایرت، باید گزینه «مغایرت دارد» را انتخاب کرده که در این صورت با عدم تایید اطلاعات خود باید برای پیگیری موضوع مغایرت اطلاعات (مغایرتهای مربوط به دیپلم و یا پیش دانشگاهی) حداکثر تـا تـاریخ 28 بهمن 95 به سـامانه جمـع آوری اطلاعـات و سـوابق تحصـیلی داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاههـا وزارت آموزش و پرورش به نشانی زیر مراجعه و نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند. http://dipcode.medu.ir ضمناً برای پیگیری موضوع مغایرت به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرک تحصیلی خود مراجعه کنند و پس از رفع مغایرت برای ثبت نام در مهلت تعیـین شـده (19 تا 28 بهمن 95) اقدام کند.    

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.