جمعیت چین در سال ۲۰۱۸ چقدر است/ رتبه بندی پرجمعیت ترین کشورهای جهان

چین پرجمعیت ترین کشور جهان

جمعیت کشور چین با جمعیتی بالغ بر یک میلیاد و ۴۱۳ میلیون نفر پرجمعیت ترین کشور جهان است و کشور هند با جمعیت ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون نفر در رتبه دوم و کشور ایالات متحده آمریکا با جمعیت ۳۲۶ میلیونی در رتبه سوم قرار دارد.

رتبه ایران در جهان از نظر جمعیت

ایران با جمعیت نزدیک به ۸۲ میلیون نفر در رتبه ۱۸ جهان قرار دارد و نزدیکترین کشور به ایران، ترکیه با فاصله ای بسیار اندک قرار دارد که با توجه به رشد جمعیت بیشتر این کشور در چند سال آینده جمعیت کشور ترکیه از ایران بیشتر خواهد بود.

جمعیت کشور چین

ایران با این جمعیت ششمین کشور پرجمعیت در بین کشورهای اسلامی و هشتمین کشور پرجمعیت در قاره آسیا می باشد.

اندونزی با جمعیت ۲۶۶ میلیونی پرچمعیت ترین کشور اسلامی در جهان است و در رتبه چهارم دنیا قرار دارد.

 

رتبه کشور جمعیت فعلی ۲۰۱۸ (۲۰۱۸) جمعیت ۲۰۳۰ جمعیت ۲۰۵۰ میزان رشد
۱ جمعیت چین ۱,۴۱۳,۶۸۲,۸۵۱ ۱,۴۴۱,۱۸۱,۸۱۳ ۱,۳۶۴,۴۵۶,۷۲۳ ۰٫۳۹%
۲ هندوستان ۱,۳۵۰,۳۷۹,۴۷۸ ۱,۵۱۲,۹۸۵,۲۰۷ ۱,۶۵۸,۹۷۸,۱۶۲ ۱٫۱۱%
۳ ایالات متحده ۳۲۶,۱۹۷,۱۳۴ ۳۵۴,۷۱۱,۶۷۰ ۳۸۹,۵۹۱,۶۶۳ ۰٫۷۱%
۴ اندونزی ۲۶۶,۰۹۸,۵۶۳ ۲۹۵,۵۹۵,۲۳۴ ۳۲۱,۵۵۰,۶۸۶ ۱٫۰۶%
۵ برزیل ۲۱۰,۴۷۶,۶۹۵ ۲۲۵,۴۷۲,۲۱۴ ۲۳۲,۶۸۸,۰۴۴ ۰٫۷۵%
۶ پاکستان ۱۹۹,۸۷۳,۶۵۶ ۲۴۴,۲۴۸,۳۷۱ ۳۰۶,۹۴۰,۴۴۳ ۱٫۹۳%
۷ نیجریه ۱۹۴,۶۳۸,۴۱۹ ۲۶۴,۰۶۷,۵۲۷ ۴۱۰,۶۳۷,۸۶۸ ۲٫۶۱%
۸ بنگلادش ۱۶۵,۹۴۳,۵۱۶ ۱۸۵,۵۸۴,۸۱۱ ۲۰۱,۹۲۶,۸۱۶ ۱٫۰۳%
۹ روسیه ۱۴۳,۹۶۹,۶۸۳ ۱۴۰,۵۴۳,۴۱۸ ۱۳۲,۷۳۰,۵۱۱ -۰٫۰۲%
۱۰ مکزیک ۱۳۰,۳۶۳,۸۳۵ ۱۴۷,۵۴۰,۱۲۷ ۱۶۴,۲۷۹,۳۰۲ ۱٫۲۴%
۱۱ ژاپن ۱۲۷,۲۵۸,۵۹۱ ۱۲۱,۵۸۰,۵۰۵ ۱۰۸,۷۹۴,۴۴۶ -۰٫۲۳%
۱۲ اتیوپی ۱۰۶,۸۹۶,۶۲۱ ۱۳۹,۶۲۰,۱۷۸ ۱۹۰,۸۶۹,۶۳۲ ۲٫۴۶%
۱۳ فیلیپین ۱۰۶,۱۱۶,۴۷۳ ۱۲۵,۳۷۲,۲۸۲ ۱۵۱,۲۹۳,۴۳۵ ۱٫۵۲%
۱۴ مصر ۹۸,۹۲۱,۹۸۵ ۱۱۹,۷۴۵,۶۷۷ ۱۵۳,۴۳۳,۴۹۲ ۱٫۸۷%
۱۵ ویتنام ۹۶,۲۵۴,۰۰۳ ۱۰۶,۲۸۳,۶۳۷ ۱۱۴,۶۲۹,۸۵۲ ۰٫۹۹%
۱۶ کنگو ۸۳,۳۴۵,۸۳۵ ۱۲۰,۴۴۲,۹۴۳ ۱۹۷,۴۰۴,۲۰۲ ۳٫۲۸%
۱۷ آلمان ۸۲,۲۵۲,۲۱۵ ۸۲,۱۸۶,۷۳۶ ۷۹,۲۳۸,۴۸۶ ۰٫۲۲%
۱۸ ایران ۸۱,۸۰۲,۴۴۸ ۸۸,۸۶۳,۳۰۸ ۹۳,۵۵۳,۴۵۴ ۱٫۰۵%
۱۹ ترکیه ۸۱,۶۴۱,۱۹۹ ۸۸,۴۱۶,۶۰۹ ۹۵,۶۲۶,۸۷۹ ۱٫۴۵%
۲۰ تایلند ۶۹,۱۴۵,۸۲۰ ۶۹,۶۲۶,۲۱۲ ۶۵,۳۷۲,۳۴۵ ۰٫۲۱%
۲۱ انگلستان ۶۶,۴۷۷,۵۴۳ ۷۰,۵۷۸,۶۱۴ ۷۵,۳۸۱,۱۳۷ ۰٫۵۹%
۲۲ فرانسه ۶۵,۱۷۰,۶۸۴ ۶۷,۸۹۴,۲۷۱ ۷۰,۶۰۸,۹۹۸ ۰٫۳۹%
۲۳ ایتالیا ۵۹,۳۰۹,۴۲۰ ۵۸,۱۰۹,۹۱۸ ۵۵,۰۹۳,۱۹۴ -۰٫۱۲%
۲۴ تانزانیا ۵۸,۶۵۰,۸۴۱ ۸۳,۷۰۲,۰۵۳ ۱۳۸,۰۸۱,۶۲۱ ۳٫۱۱%
۲۵ آفریقای جنوبی ۵۷,۲۲۸,۵۶۸ ۶۴,۴۶۵,۵۵۳ ۷۲,۷۵۴,۵۸۳ ۱٫۲۰%
۲۶ میانمار ۵۳,۷۳۶,۷۱۱ ۵۸,۹۱۵,۸۶۹ ۶۲,۳۵۸,۹۲۵ ۰٫۹۱%
۲۷ کره جنوبی ۵۱,۱۱۹,۲۱۳ ۵۲,۷۰۱,۸۱۷ ۵۰,۴۵۶,۸۳۲ ۰٫۳۶%
۲۸ کنیا ۵۰,۶۴۱,۰۱۹ ۶۶,۹۵۹,۹۹۳ ۹۵,۴۶۷,۱۳۷ ۲٫۵۲%
۲۹ کلمبیا ۴۹,۳۶۶,۰۹۹ ۵۳,۱۳۴,۱۲۷ ۵۴,۷۳۲,۷۵۵ ۰٫۸۱%
۳۰ اسپانیا ۴۶,۳۹۴,۳۷۷ ۴۶,۱۱۵,۱۲۵ ۴۴,۳۹۴,۵۵۸ ۰٫۰۹%
۳۱ آرژانتین ۴۴,۵۸۵,۳۰۶ ۴۹,۳۲۳,۳۰۶ ۵۵,۲۲۸,۹۰۲ ۰٫۹۴%
۳۲ اوگاندا ۴۳,۹۲۱,۷۲۲ ۶۳,۸۴۲,۳۶۰ ۱۰۵,۶۹۸,۲۰۱ ۳٫۲۸%
۳۳ اوکراین ۴۴,۰۶۲,۶۶۶ ۴۱,۲۰۰,۳۷۴ ۳۶,۴۱۵,۷۰۲ -۰٫۴۸%
۳۴ الجزایر ۴۱,۸۳۶,۵۷۳ ۴۸,۸۲۱,۹۶۳ ۵۷,۴۳۶,۷۰۳ ۱٫۶۷%
۳۵ سودان ۴۱,۲۶۹,۱۳۷ ۵۴,۸۴۲,۴۷۸ ۸۰,۳۸۵,۶۰۷ ۲٫۴۱%
۳۶ عراق ۳۹,۰۷۲,۹۴۴ ۵۳,۲۹۷,۶۶۶ ۸۱,۴۹۰,۳۵۹ ۲٫۷۸%
۳۷ لهستان ۳۸,۱۲۰,۷۵۰ ۳۶,۶۱۵,۵۰۰ ۳۲,۳۹۰,۰۳۷ -۰٫۱۷%
۳۸ کانادا ۳۶,۸۷۱,۹۱۳ ۴۰,۶۱۷,۵۳۵ ۴۴,۹۴۸,۶۰۲ ۰٫۹۰%
۳۹ افغانستان ۳۶,۱۵۹,۱۸۶ ۴۶,۶۹۹,۵۴۵ ۶۱,۹۲۸,۱۱۸ ۲٫۳۷%
۴۰ مراکش ۳۶,۰۷۹,۴۷۴ ۴۰,۸۷۳,۵۹۲ ۴۵,۶۵۹,۸۸۶ ۱٫۲۷%
۴۱ عربستان سعودی ۳۳,۳۹۸,۲۳۷ ۳۹,۴۸۰,۳۴۹ ۴۵,۰۵۶,۳۴۹ ۱٫۸۷%
۴۲ پرو ۳۲,۴۵۵,۸۵۴ ۳۶,۸۰۶,۷۸۴ ۴۱,۶۲۰,۳۰۷ ۱٫۲۰%
۴۳ ونزوئلا ۳۲,۲۸۱,۲۸۱ ۳۶,۷۴۹,۹۰۴ ۴۱,۵۸۴,۹۸۸ ۱٫۲۶%
۴۴ ازبکستان ۳۲,۲۵۳,۰۲۷ ۳۶,۷۱۲,۲۶۷ ۴۰,۹۵۰,۳۶۶ ۱٫۴۲%
۴۵ مالزی ۳۱,۹۳۶,۱۸۷ ۳۶,۸۱۴,۹۶۸ ۴۱,۷۲۹,۲۱۷ ۱٫۳۲%
۴۶ آنگولا ۳۰,۵۲۸,۱۰۸ ۴۴,۷۱۲,۲۸۲ ۷۶,۰۴۶,۰۵۳ ۳٫۳۲%
۴۷ موزامبیک ۳۰,۳۱۵,۷۶۹ ۴۲,۴۳۸,۷۰۳ ۶۷,۷۷۴,۹۴۳ ۲٫۹۰%
۴۸ نپال ۲۹,۵۴۴,۶۲۵ ۳۳,۱۶۷,۶۱۲ ۳۶,۱۰۶,۵۷۸ ۱٫۰۹%
۴۹ غنا ۲۹,۳۰۷,۶۲۸ ۳۷,۲۹۴,۰۱۹ ۵۱,۲۶۹,۹۴۳ ۲٫۱۸%
۵۰ یمن ۲۸,۷۵۰,۳۱۵ ۳۶,۸۱۵,۲۸۶ ۴۸,۳۰۴,۰۴۰ ۲٫۳۵%
۵۱ ماداگاسکار ۲۶,۰۹۱,۶۰۰ ۳۵,۵۹۱,۹۴۳ ۵۳,۸۰۲,۵۷۴ ۲٫۷۱%
۵۲ کره شمالی ۲۵,۵۸۱,۰۹۷ ۲۶,۷۴۳,۸۹۵ ۲۶,۸۰۸,۶۸۰ ۰٫۴۷%
۵۳ ساحل عاج ۲۴,۷۵۴,۱۶۹ ۳۳,۳۳۷,۳۰۶ ۵۱,۳۷۵,۱۷۸ ۲٫۵۲%
۵۴ استرالیا ۲۴,۶۹۳,۱۰۹ ۲۸,۲۳۴,۷۴۲ ۳۳,۱۸۶,۸۱۸ ۱٫۳۲%
۵۵ کامرون ۲۴,۵۲۳,۴۸۵ ۳۲,۹۷۹,۶۴۴ ۴۹,۸۱۷,۳۹۰ ۲٫۶۰%
۵۶ تایوان ۲۳,۶۷۷,۶۲۸ ۲۴,۱۵۰,۷۰۸ ۲۲,۷۷۰,۵۳۷ ۰٫۲۹%
۵۷ نیجر ۲۲,۱۰۴,۴۴۰ ۳۴,۹۹۳,۵۴۰ ۶۸,۴۵۳,۷۲۷ ۳٫۸۸%
۵۸ سریلانکا ۲۰,۹۳۱,۶۸۱ ۲۱,۴۷۴,۷۰۱ ۲۰,۷۹۲,۳۵۲ ۰٫۳۵%
۵۹ بورکینافاسو ۱۹,۶۱۳,۲۷۲ ۲۷,۳۸۲,۴۸۸ ۴۳,۲۰۷,۰۵۳ ۲٫۹۱%
۶۰ رومانی ۱۹,۶۰۴,۷۸۲ ۱۸,۴۶۴,۲۳۷ ۱۶,۳۹۷,۳۵۲ -۰٫۵۰%
۶۱ مالاوی ۱۹,۰۳۰,۵۱۰ ۲۶,۵۷۸,۲۴۷ ۴۱,۷۰۵,۰۰۲ ۲٫۹۱%
۶۲ مالزی ۱۸,۹۶۸,۲۴۲ ۲۷,۰۵۷,۱۱۲ ۴۴,۰۲۰,۱۷۱ ۳٫۰۵%
۶۳ قزاقستان ۱۸,۳۵۲,۹۴۰ ۲۰,۳۰۱,۳۲۲ ۲۲,۹۵۹,۴۳۲ ۱٫۱۰%
۶۴ سوریه ۱۸,۲۷۵,۰۹۱ ۲۶,۶۰۸,۴۸۹ ۳۴,۰۲۱,۰۵۱ ۰٫۰۸%
۶۵ شیلی ۱۸,۱۶۲,۰۲۶ ۱۹,۶۳۷,۳۲۱ ۲۰,۷۱۸,۱۳۱ ۰٫۷۹%
۶۶ زامبیا ۱۷,۴۸۱,۳۸۱ ۲۴,۸۵۹,۳۷۶ ۴۱,۰۰۰,۸۲۲ ۳٫۰۱%
۶۷ گواتمالا ۱۷,۱۶۳,۲۲۳ ۲۱,۲۰۲,۷۲۶ ۲۶,۹۶۸,۲۸۷ ۱٫۹۶%
۶۸ هلند ۱۷,۰۷۲,۴۳۰ ۱۷,۵۹۴,۰۸۶ ۱۷,۵۱۷,۵۷۵ ۰٫۲۸%
۶۹ زیمبابوه ۱۶,۸۱۹,۰۱۹ ۲۱,۵۲۶,۸۶۱ ۲۹,۶۵۸,۷۵۰ ۲٫۳۲%
۷۰ اکوادور ۱۶,۸۰۴,۴۵۶ ۱۹,۵۵۴,۸۵۶ ۲۲,۹۶۸,۴۵۱ ۱٫۴۴%
۷۱ سنگال ۱۶,۱۸۴,۲۰۰ ۲۲,۱۲۳,۲۳۰ ۳۴,۰۳۰,۶۲۰ ۲٫۸۰%
۷۲ کامبوج ۱۶,۱۸۶,۳۹۸ ۱۸,۷۹۷,۸۷۸ ۲۲,۰۱۹,۰۲۸ ۱٫۵۰%
۷۳ چاد ۱۵,۲۴۰,۴۹۱ ۲۱,۴۵۹,۹۶۳ ۳۳,۶۳۵,۷۹۵ ۳٫۰۴%
۷۴ سومالی ۱۵,۰۷۳,۰۳۱ ۲۱,۵۳۵,۰۱۹ ۳۵,۸۵۱,۷۹۲ ۲٫۹۸%
۷۵ گینه ۱۲,۹۷۰,۳۹۵ ۱۷,۶۳۱,۳۸۰ ۲۶,۸۵۲,۳۳۶ ۲٫۶۴%
۷۶ سودان جنوبی ۱۲,۸۳۳,۴۹۳ ۱۷,۲۵۴,۳۶۷ ۲۵,۳۶۶,۲۲۱ ۲٫۷۳%
۷۷ رواندا ۱۲,۴۲۸,۹۸۲ ۱۶,۰۲۴,۲۵۲ ۲۱,۸۸۶,۰۷۷ ۲٫۴۰%
۷۸ تونس ۱۱,۶۲۷,۹۷۱ ۱۲,۸۴۱,۶۱۵ ۱۳,۸۸۳,۹۹۶ ۱٫۱۰%
۷۹ بلژیک ۱۱,۴۸۲,۱۴۹ ۱۲,۰۰۱,۵۹۴ ۱۲,۴۸۸,۲۳۳ ۰٫۶۱%
۸۰ کوبا ۱۱,۴۸۷,۳۶۴ ۱۱,۴۹۶,۰۰۰ ۱۰,۸۲۳,۱۴۲ ۰٫۰۴%
۸۱ بنین ۱۱,۴۰۸,۹۷۸ ۱۵,۶۲۸,۴۳۷ ۲۳,۹۲۹,۸۴۶ ۲٫۷۷%
۸۲ بوروندی ۱۱,۱۳۰,۲۵۷ ۱۵,۷۹۸,۸۴۹ ۲۵,۷۶۲,۰۴۴ ۳٫۲۴%
۸۳ بولیوی ۱۱,۱۷۵,۰۶۵ ۱۳,۱۵۸,۰۷۲ ۱۵,۹۰۳,۴۶۰ ۱٫۴۸%
۸۴ یونان ۱۱,۱۴۷,۹۴۹ ۱۰,۷۸۳,۶۲۵ ۹,۹۸۱,۵۶۸ -۰٫۱۶%
۸۵ هائیتی ۱۱,۰۸۰,۲۰۴ ۱۲,۵۴۳,۹۶۴ ۱۴,۰۴۱,۱۳۵ ۱٫۲۰%
۸۶ جمهوری دومینیکن ۱۰,۸۵۴,۳۲۵ ۱۲,۰۹۸,۳۲۰ ۱۳,۲۶۴,۷۴۱ ۱٫۰۸%
۸۷ جمهوری چک ۱۰,۶۲۳,۷۱۲ ۱۰,۵۲۸,۱۹۶ ۱۰,۰۵۴,۳۰۲ ۰٫۰۷%
۸۸ کشور پرتغال ۱۰,۳۰۱,۰۵۴ ۹,۸۷۷,۰۵۶ ۸,۹۹۴,۵۹۴ -۰٫۳۷%
۸۹ سوئد ۹,۹۶۴,۸۹۲ ۱۰,۷۱۲,۰۴۱ ۱۱,۶۲۶,۳۰۱ ۰٫۷۳%
۹۰ آذربایجان ۹,۸۹۹,۹۴۶ ۱۰,۶۸۰,۲۰۲ ۱۱,۰۳۹,۱۹۸ ۰٫۹۸%
۹۱ اردن ۹,۸۵۱,۸۸۷ ۱۱,۱۲۲,۰۶۳ ۱۴,۱۸۷,۷۳۴ ۲٫۰۸%
۹۲ مجارستان ۹,۶۹۶,۹۸۷ ۹,۲۳۵,۴۵۹ ۸,۲۷۸,۷۰۰ -۰٫۳۴%
۹۳ امارات متحده عربی ۹,۵۰۸,۹۶۵ ۱۱,۰۵۴,۵۷۹ ۱۳,۱۶۳,۵۴۸ ۱٫۵۰%
۹۴ بلاروس ۹,۴۵۵,۶۴۰ ۹,۱۶۳,۱۱۸ ۸,۵۷۰,۸۹۸ -۰٫۱۷%
۹۵ هندوراس ۹,۳۷۹,۶۳۳ ۱۱,۱۴۷,۳۵۱ ۱۳,۲۴۸,۶۵۵ ۱٫۶۴%
۹۶ تاجیکستان ۹,۰۶۱,۲۶۶ ۱۱,۱۹۴,۴۱۱ ۱۴,۵۲۱,۲۹۱ ۲٫۰۸%
۹۷ صربستان ۸,۷۶۹,۳۵۳ ۸,۳۵۵,۴۴۵ ۷,۴۴۷,۰۲۳ -۰٫۳۲%
۹۸ اتریش ۸,۷۴۶,۶۶۵ ۸,۹۴۵,۸۸۲ ۸,۸۷۷,۸۵۷ ۰٫۱۹%
۹۹ سوئیس ۸,۵۲۶,۶۶۹ ۹,۲۰۳,۹۰۸ ۹,۸۷۹,۹۰۱ ۰٫۸۰%
۱۰۰ اسرائیل ۸,۴۲۰,۷۳۳ ۹,۹۸۳,۶۴۵ ۱۲,۵۷۷,۲۹۷ ۱٫۵۸%
۱۰۱ پاپوآ گینه نو ۸,۳۷۷,۰۱۳ ۱۰,۴۸۶,۸۹۱ ۱۳,۸۷۱,۴۰۳ ۲٫۰۳%
۱۰۲ توگو ۷,۹۴۲,۹۹۱ ۱۰,۵۰۷,۲۴۱ ۱۵,۲۹۸,۱۵۴ ۲٫۴۸%
۱۰۳ سیرالئون ۷,۶۷۹,۶۶۲ ۹,۷۱۹,۵۳۱ ۱۲,۹۷۱,۶۲۶ ۲٫۱۵%
۱۰۴ هنگ کنگ ۷,۴۱۳,۹۶۴ ۷,۹۸۷,۲۴۹ ۸,۲۵۳,۱۴۱ ۰٫۸۷%
۱۰۵ بلغارستان ۷,۰۴۸,۵۱۵ ۶,۴۳۰,۸۴۷ ۵,۴۲۳,۸۶۷ -۰٫۶۷%
۱۰۶ لائوس ۶,۹۳۶,۳۳۸ ۸,۰۴۸,۶۹۸ ۹,۱۶۲,۸۹۲ ۱٫۵۰%
۱۰۷ پاراگوئه ۶,۸۷۵,۷۴۴ ۷,۸۴۴,۹۰۴ ۸,۸۹۷,۱۸۲ ۱٫۲۶%
۱۰۸ لیبی ۶,۴۴۹,۷۹۲ ۷,۳۴۲,۳۴۶ ۸,۱۲۳,۶۶۹ ۱٫۵۱%
۱۰۹ السالوادور ۶,۴۰۳,۳۲۸ ۶,۷۸۵,۵۸۳ ۶,۹۹۷,۴۱۰ ۰٫۵۳%
۱۱۰ نیکاراگوئه ۶,۲۶۸,۱۱۵ ۷,۰۴۶,۲۹۳ ۷,۸۷۵,۷۴۲ ۱٫۰۸%
۱۱۱ قرقیزستان ۶,۱۱۱,۳۱۶ ۶,۹۹۷,۲۸۴ ۸,۱۱۲,۶۵۳ ۱٫۴۵%
۱۱۲ لبنان ۶,۰۸۵,۰۹۸ ۵,۳۶۸,۵۹۸ ۵,۴۱۱,۸۳۰ ۰٫۱۸%
۱۱۳ ترکمنستان ۵,۸۲۸,۴۰۳ ۶,۷۶۷,۴۱۸ ۷,۸۸۷,۶۱۷ ۱٫۶۲%
۱۱۴ سنگاپور ۵,۷۷۲,۱۸۴ ۶,۳۴۲,۴۷۰ ۶,۵۷۴,۷۵۹ ۱٫۴۵%
۱۱۵ دانمارک ۵,۷۴۸,۹۲۹ ۶,۰۲۴,۵۱۶ ۶,۳۱۴,۴۰۲ ۰٫۳۶%
۱۱۶ فنلاند ۵,۵۳۷,۷۲۳ ۵,۷۳۹,۰۹۵ ۵,۸۶۶,۳۵۰ ۰٫۳۵%
۱۱۷ اسلواکی ۵,۴۴۹,۱۸۳ ۵,۳۸۷,۴۵۸ ۴,۹۶۴,۵۴۲ ۰٫۰۴%
۱۱۸ جمهوری کنگو ۵,۳۶۵,۶۱۷ ۷,۳۱۸,۸۸۷ ۱۱,۵۰۹,۶۵۱ ۲٫۶۴%
۱۱۹ نروژ ۵,۳۴۰,۹۷۲ ۵,۹۵۹,۲۱۵ ۶,۸۰۱,۵۱۵ ۰٫۹۰%
۱۲۰ اریتره ۵,۱۵۸,۹۱۶ ۶,۷۱۷,۶۸۷ ۹,۶۰۶,۶۶۴ ۲٫۳۵%
۱۲۱ فلسطین ۵,۰۲۰,۱۲۶ ۶,۷۳۹,۰۷۳ ۹,۷۰۴,۲۰۵ ۲٫۶۸%
۱۲۲ کاستاریکا ۴,۹۴۱,۵۳۲ ۵,۴۱۷,۳۷۹ ۵,۷۷۴,۰۷۰ ۰٫۹۷%
۱۲۳ لیبریا ۴,۸۲۳,۵۷۹ ۶,۴۹۵,۳۷۷ ۹,۸۰۴,۰۳۱ ۲٫۵۷%
۱۲۴ عمان ۴,۷۸۲,۹۱۵ ۵,۸۹۷,۴۷۳ ۶,۷۵۶,۵۷۰ ۴٫۱۸%
۱۲۵ ایرلند ۴,۷۹۴,۴۳۲ ۵,۲۱۹,۹۵۱ ۵,۸۰۱,۳۹۹ ۰٫۸۸%
۱۲۶ نیوزلند ۴,۷۳۸,۶۵۴ ۵,۲۱۳,۱۰۳ ۵,۷۱۱,۴۸۴ ۰٫۹۳%
۱۲۷ جمهوری آفریقای مرکزی ۴,۷۱۸,۸۸۲ ۶,۱۲۳,۶۱۵ ۸,۸۵۰,۷۸۰ ۱٫۶۸%
۱۲۸ موریتانی ۴,۵۱۰,۳۱۲ ۶,۰۷۶,۶۶۸ ۸,۹۶۵,۰۰۰ ۲٫۷۱%
۱۲۹ کویت ۴,۱۷۸,۹۴۹ ۴,۸۷۳,۶۷۴ ۵,۶۴۳,۵۳۲ ۱٫۴۶%
۱۳۰ کرواسی ۴,۱۷۰,۷۵۲ ۳,۸۹۵,۷۸۴ ۳,۴۶۰,۹۰۱ -۰٫۵۹%
۱۳۱ پاناما ۴,۱۴۶,۷۹۰ ۴,۸۸۴,۳۱۱ ۵,۸۲۷,۱۰۶ ۱٫۵۶%
۱۳۲ مولداوی ۴,۰۴۳,۵۰۷ ۳,۸۴۳,۹۴۱ ۳,۲۹۳,۱۵۷ -۰٫۲۵%
۱۳۳ گرجستان ۳,۹۰۹,۷۵۴ ۳,۷۴۸,۳۵۰ ۳,۳۹۳,۶۶۵ -۰٫۱۳%
۱۳۴ پورتوریکو ۳,۶۶۰,۰۹۲ ۳,۵۹۲,۷۴۸ ۳,۲۸۱,۹۰۴ -۰٫۱۱%
۱۳۵ بوسنی و هرزگوین ۳,۵۰۵,۳۶۳ ۳,۴۰۴,۷۸۱ ۳,۰۵۸,۱۴۳ -۰٫۱۰%
۱۳۶ اروگوئه ۳,۴۶۶,۳۸۵ ۳,۵۹۴,۲۹۹ ۳,۶۶۲,۴۳۷ ۰٫۳۷%
۱۳۷ مغولستان ۳,۱۱۰,۱۹۵ ۳,۵۶۰,۹۵۹ ۴,۰۷۵,۳۸۲ ۱٫۵۰%
۱۳۸ آلبانی ۲,۹۳۳,۴۵۹ ۲,۹۳۳,۴۱۹ ۲,۶۶۳,۵۹۱ ۰٫۱۴%
۱۳۹ ارمنستان ۲,۹۳۳,۱۵۷ ۲,۹۰۷,۴۶۳ ۲,۷۰۰,۱۸۴ ۰٫۱۳%
۱۴۰ جامائیکا ۲,۸۹۶,۵۹۷ ۲,۹۳۲,۶۲۹ ۲,۷۰۳,۵۹۱ ۰٫۲۹%
۱۴۱ لیتوانی ۲,۸۸۰,۴۵۵ ۲,۷۱۷,۷۳۱ ۲,۴۰۶,۷۲۳ -۰٫۴۸%
۱۴۲ قطر ۲,۶۷۹,۳۸۳ ۳,۲۳۱,۹۱۱ ۳,۷۷۳,۲۸۵ ۲٫۱۱%
۱۴۳ نامیبیا ۲,۵۷۴,۳۲۵ ۳,۲۴۵,۶۵۹ ۴,۳۳۹,۴۹۸ ۲٫۱۳%
۱۴۴ بوتسوانا ۲,۳۲۲,۹۸۱ ۲,۸۰۰,۴۳۳ ۳,۴۲۱,۴۰۴ ۱٫۸۱%
۱۴۵ لسوتو ۲,۲۵۵,۶۸۴ ۲,۶۰۷,۹۵۷ ۳,۲۰۳,۴۷۰ ۱٫۳۳%
۱۴۶ گامبیا ۲,۱۴۸,۱۱۸ ۳,۰۰۰,۶۶۷ ۴,۵۶۲,۱۵۲ ۳٫۰۱%
۱۴۷ مقدونیه ۲,۰۸۴,۵۹۹ ۲,۰۷۶,۳۵۰ ۱,۹۳۱,۰۰۱ ۰٫۰۹%
۱۴۸ اسلوونی ۲,۰۸۰,۸۹۸ ۲,۰۵۹,۲۱۱ ۱,۹۴۱,۸۵۱ ۰٫۰۶%
۱۴۹ گابن ۲,۰۵۶,۶۱۷ ۲,۵۹۳,۵۱۴ ۳,۵۱۶,۱۴۱ ۲٫۰۹%
۱۵۰ لتونی ۱,۹۳۴,۸۲۲ ۱,۷۴۷,۱۹۲ ۱,۵۱۷,۲۰۰ -۱٫۰۱%
۱۵۱ گینه بیسائو ۱,۸۹۵,۸۷۲ ۲,۴۹۲,۵۸۰ ۳,۶۰۲,۷۳۶ ۲٫۴۷%
۱۵۲ بحرین ۱,۵۵۰,۸۰۴ ۲,۰۱۳,۱۳۵ ۲,۳۲۷,۱۰۸ ۴٫۹۹%
۱۵۳ سوازیلند ۱,۳۸۵,۳۲۵ ۱,۶۶۶,۴۳۵ ۲,۰۸۱,۰۳۶ ۱٫۷۶%
۱۵۴ ترینیداد و توباگو ۱,۳۷۱,۶۹۴ ۱,۳۷۳,۶۵۹ ۱,۲۹۵,۰۶۹ ۰٫۲۵%
۱۵۵ تیمور شرقی ۱,۳۱۷,۰۳۹ ۱,۷۰۴,۱۰۵ ۲,۴۲۰,۷۶۰ ۲٫۱۴%
۱۵۶ گینه استوایی ۱,۳۰۲,۴۰۸ ۱,۸۷۱,۲۲۰ ۲,۸۴۴,۷۴۴ ۳٫۶۴%
۱۵۷ استونی ۱,۳۰۷,۶۰۲ ۱,۲۵۳,۵۹۰ ۱,۱۴۴,۷۴۷ -۰٫۲۲%
۱۵۸ موریس ۱,۲۶۷,۵۹۱ ۱,۲۸۶,۹۳۴ ۱,۲۲۱,۰۳۰ ۰٫۲۵%
۱۵۹ قبرس ۱,۱۸۶,۸۲۴ ۱,۲۸۲,۲۰۴ ۱,۳۸۲,۸۳۹ ۰٫۸۱%
۱۶۰ جیبوتی ۹۶۷,۸۸۱ ۱,۱۳۲,۷۱۰ ۱,۳۰۷,۶۱۵ ۱٫۵۱%
۱۶۱ فیجی ۹۱۰,۶۱۳ ۹۷۰,۲۷۰ ۹۹۸,۱۹۰ ۰٫۷۴%
۱۶۲ رئونیون ۸۸۱,۵۲۹ ۹۵۶,۹۷۰ ۱,۰۱۳,۵۶۱ ۰٫۷۶%
۱۶۳ کومور ۸۲۷,۷۳۴ ۱,۰۶۱,۷۷۵ ۱,۴۶۲,۷۳۵ ۲٫۲۶%
۱۶۴ بوتان ۸۱۴,۶۱۲ ۹۱۳,۶۹۷ ۹۹۴,۲۰۳ ۱٫۱۷%
۱۶۵ گایانا ۷۸۱,۱۴۰ ۸۲۴,۹۸۲ ۸۲۱,۹۰۶ ۰٫۵۶%
۱۶۶ ماکائو ۶۲۹,۸۸۶ ۷۴۵,۹۰۸ ۸۷۵,۵۴۳ ۱٫۵۸%
۱۶۷ مونته نگرو ۶۲۹,۱۲۹ ۶۲۴,۷۰۲ ۵۸۷,۸۹۹ ۰٫۰۴%
۱۶۸ جزایر سلیمان ۶۲۰,۳۸۷ ۷۷۲,۵۴۵ ۱,۰۳۲,۷۷۷ ۱٫۹۵%
۱۶۹ لوکزامبورگ ۵۸۸,۵۱۲ ۶۷۴,۸۶۴ ۷۹۵,۹۱۶ ۱٫۱۸%
۱۷۰ سورینام ۵۶۷,۰۳۵ ۶۱۶,۷۲۸ ۶۴۸,۳۹۹ ۰٫۸۷%
۱۷۱ صحرای غربی ۵۶۳,۹۸۴ ۷۳۶,۶۸۳ ۹۸۱,۵۲۹ ۲٫۶۸%
۱۷۲ کیپ ورد ۵۵۱,۶۱۷ ۶۳۵,۰۷۲ ۷۳۴,۱۹۹ ۱٫۲۷%
۱۷۳ گوادلوپ ۴۴۹,۲۶۳ ۴۴۷,۸۰۳ ۴۲۴,۹۰۰ -۰٫۰۹%
۱۷۴ مالدیو ۴۴۲,۲۶۹ ۵۱۱,۷۶۶ ۵۷۶,۴۳۵ ۱٫۸۲%
۱۷۵ برونئی ۴۳۲,۷۱۹ ۴۸۹,۶۶۶ ۵۳۶,۷۲۳ ۱٫۲۵%
۱۷۶ مالت ۴۳۱,۸۱۸ ۴۳۹,۹۶۳ ۴۱۹,۲۴۷ ۰٫۲۹%
۱۷۷ باهاما ۳۹۸,۲۹۰ ۴۳۹,۸۹۶ ۴۷۴,۸۹۴ ۰٫۹۹%
۱۷۸ مارتینیک ۳۸۵,۰۶۵ ۳۸۲,۰۸۷ ۳۵۵,۰۷۳ ۰٫۰۴%
۱۷۹ بلیز ۳۸۰,۵۴۵ ۴۷۲,۷۰۲ ۵۹۲,۴۲۰ ۲٫۰۷%
۱۸۰ ایسلند ۳۳۷,۱۴۷ ۳۶۵,۶۴۶ ۳۹۰,۰۷۱ ۰٫۸۲%
۱۸۱ گویان فرانسه ۲۸۸,۰۴۵ ۳۷۹,۴۶۳ ۵۴۲,۱۶۱ ۲٫۴۹%
۱۸۲ باربادوس ۲۸۶,۲۹۸ ۲۹۰,۰۱۰ ۲۸۰,۳۱۰ ۰٫۲۳%
۱۸۳ پلینزی فرانسه ۲۸۵,۱۳۵ ۳۰۶,۷۶۰ ۳۲۵,۷۱۳ ۱٫۰۱%
۱۸۴ وانواتو ۲۸۰,۷۶۰ ۳۵۳,۹۷۴ ۴۷۴,۵۹۳ ۲٫۱۳%
۱۸۵ کالدونیای جدید ۲۷۸,۹۱۷ ۳۲۱,۱۰۲ ۳۷۷,۵۰۹ ۱٫۲۹%
۱۸۶ مایوت ۲۵۸,۰۵۴ ۳۴۳,۸۰۹ ۴۹۵,۴۹۸ ۲٫۶۲%
۱۸۷ سائوتومه و پرنسیپه ۲۰۷,۷۳۳ ۲۶۸,۴۷۱ ۳۷۹,۷۴۹ ۲٫۲۰%
۱۸۸ ساموآ ۱۹۷,۴۲۴ ۲۱۲,۰۹۵ ۲۴۳,۳۷۱ ۰٫۶۴%
۱۸۹ سنت لوسیا ۱۷۹,۴۸۶ ۱۸۶,۳۶۹ ۱۸۲,۲۷۹ ۰٫۴۶%
۱۹۰ گوام ۱۶۵,۲۶۶ ۱۸۱,۰۰۹ ۱۹۲,۶۴۷ ۰٫۹۱%
۱۹۱ کوراسائو ۱۶۱,۳۹۶ ۱۷۲,۱۷۰ ۱۸۱,۲۸۹ ۰٫۶۵%
۱۹۲ کیریباتی ۱۱۷,۸۷۱ ۱۴۱,۵۳۸ ۱۷۸,۰۸۵ ۱٫۷۳%
۱۹۳ سنت وینسنت و گرنادین ۱۱۰,۱۱۰ ۱۱۲,۱۰۶ ۱۰۹,۴۰۶ ۰٫۲۸%
۱۹۴ تونگا ۱۰۸,۸۲۷ ۱۲۱,۰۵۵ ۱۳۹,۹۲۶ ۰٫۹۱%
۱۹۵ گرانادا ۱۰۸,۲۴۹ ۱۱۲,۰۲۴ ۱۰۹,۵۸۱ ۰٫۴۸%
۱۹۶ میکرونزی ۱۰۶,۰۴۶ ۱۱۷,۴۳۰ ۱۲۸,۱۹۳ ۰٫۶۵%
۱۹۷ آروبا ۱۰۵,۵۸۰ ۱۰۹,۳۷۷ ۱۰۶,۵۹۵ ۰٫۳۹%
۱۹۸ جزایر ویرجین ایالات متحده ۱۰۴,۸۲۴ ۱۰۱,۹۲۳ ۸۸,۹۱۲ ۰٫۰۱%
۱۹۹ آنتیگوا و باربودا ۱۰۲,۷۷۹ ۱۱۴,۶۰۸ ۱۲۵,۲۲۳ ۱٫۰۲%
۲۰۰ سیشل ۹۵,۱۴۵ ۹۸,۰۱۰ ۹۶,۶۴۳ ۰٫۵۳%
۲۰۱ جزیره من ۸۴,۸۳۱ ۹۰,۶۹۲ ۹۷,۳۷۸ ۰٫۶۵%
۲۰۲ آندورا ۷۶,۹۵۳ ۷۸,۱۵۴ ۷۷,۱۸۷ -۰٫۰۲%
۲۰۳ دومینیکا ۷۴,۳۰۸ ۷۷,۵۹۳ ۷۶,۷۲۵ ۰٫۵۲%
۲۰۴ جزایر کیمن ۶۲,۳۴۸ ۷۱,۰۵۹ ۸۱,۴۸۸ ۱٫۲۸%
۲۰۵ برمودا ۶۱,۰۷۰ ۵۹,۲۷۳ ۵۳,۳۷۸ -۰٫۴۵%
۲۰۶ گرینلند ۵۶,۵۶۵ ۵۷,۲۲۸ ۵۳,۸۰۱ ۰٫۱۵%
۲۰۷ سنت کیتس و نویس ۵۵,۸۵۰ ۶۰,۶۰۳ ۶۳,۳۸۶ ۰٫۹۱%
۲۰۸ ساموای آمریکایی ۵۵,۶۷۹ ۵۷,۱۴۷ ۵۶,۷۵۹ ۰٫۰۷%
۲۰۹ جزایر ماریانای شمالی ۵۵,۱۹۴ ۵۶,۷۷۵ ۵۲,۴۶۹ ۰٫۰۹%
۲۱۰ جزایر مارشال ۵۳,۱۶۷ ۵۵,۶۳۴ ۶۵,۸۶۸ ۰٫۰۸%
۲۱۱ جزایر فارو ۴۹,۴۸۹ ۵۲,۰۶۷ ۵۵,۰۲۲ ۰٫۴۰%
۲۱۲ سنت مارتن ۴۰,۵۵۲ ۴۶,۰۳۴ ۵۲,۲۳۸ ۱٫۰۸%
۲۱۳ موناکو ۳۸,۸۹۷ ۴۱,۳۶۲ ۴۵,۶۸۵ ۰٫۵۲%
۲۱۴ لیختن اشتاین ۳۸,۱۵۵ ۴۰,۹۱۸ ۴۳,۰۹۶ ۰٫۶۱%
۲۱۵ جزایر ترکس و کایکوس ۳۵,۹۶۳ ۴۱,۵۲۸ ۴۷,۸۶۲ ۱٫۴۶%
۲۱۶ جبل الطارق ۳۴,۷۳۳ ۳۵,۸۹۷ ۳۷,۰۵۳ ۰٫۴۷%
۲۱۷ سان مارینو ۳۳,۵۵۷ ۳۴,۶۸۸ ۳۴,۷۰۴ ۰٫۴۷%
۲۱۸ جزایر ویرجین بریتانیا ۳۱,۷۱۹ ۳۵,۲۸۷ ۳۷,۵۷۷ ۱٫۶۸%
۲۱۹ پالائو ۲۱,۹۶۴ ۲۴,۷۶۰ ۲۷,۵۸۰ ۱٫۰۸%
۲۲۰ جزایر کوک ۱۷,۴۱۱ ۱۷,۸۶۱ ۱۷,۹۴۵ ۰٫۱۸%
۲۲۱ آنگویلا ۱۵,۰۴۵ ۱۵,۸۶۷ ۱۵,۶۴۹ ۰٫۹۱%
۲۲۲ والیس و فوتونا ۱۱,۶۸۳ ۱۱,۲۲۲ ۱۰,۸۶۰ -۰٫۷۶%
۲۲۳ نائورو ۱۱,۳۱۲ ۱۱,۴۵۴ ۱۱,۳۳۷ -۰٫۴۱%
۲۲۴ توووالو ۱۱,۲۸۷ ۱۲,۶۹۹ ۱۴,۵۸۰ ۰٫۸۵%
۲۲۵ سنت پیر و میکلون ۶,۳۴۲ ۶,۸۷۹ ۷,۳۷۹ ۰٫۳۵%
۲۲۶ مونتسرات ۵,۲۰۳ ۵,۳۹۸ ۵,۳۹۲ ۰٫۵۰%
۲۲۷ جزایر فالکلند ۲,۹۲۲ ۲,۹۲۵ ۲,۸۳۹ ۰٫۴۱%
۲۲۸ نیو ۱,۶۲۴ ۱,۶۷۴ ۱,۷۸۶ ۰٫۳۷%
۲۲۹ توکلو ۱,۳۱۹ ۱,۴۴۴ ۱,۵۶۲ ۱٫۴۶%
۲۳۰ شهر واتیکان ۸۰۱ ۷۹۷ ۸۰۶ ۱٫۱۴%

منبع آمار : World Population Review

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − = 17