شعر با حرف ب برای مشاعره

شعرهایی که با حرف ب شروع می شود در واقع ابیاتی است که با حرف ب آغاز می شوند.

شعر با ب بیشتر برای مسابقات مشاعره کاربرد دارد و هرگاه شعری با حرف ب تمام شود، نفر بعد باید بیتی که با حرف ب آغاز میشود را بخواند.

در این صفحه ما شعرهایی با حرف ب برای مشاعره جمع آوری کرده ایم که می توانید مشاهده بفرمایید:

به قیاس درنگنجی و به وصف درنیایی

متحیرم در اوصاف جمال و روی و زیبت

( سعدی )

بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند

پیر ما هر چه کند عین عنایت باشد

( حافظ )

برفت رونق بازار آفتاب و قمر

از آن که ره به دکان تو مشتری آموخت

( سعدی )

 

به خدا که پرده از روی چو آتشت برافکن

که به اتفاق بینی دل عالمی سپندت

( سعدی )

 

به تیغم گر کشد دستش نگیرم

وگر تیرم زند منت پذیرم

( حافظ )

به سان سوسن اگر ده زبان شود حافظ

چو غنچه پیش تواش مهر بر دهن باشد

( حافظ )

بیا ای شیخ و از خمخانه ما

شرابی خور که در کوثر نباشد

( حافظ )

باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز

قصه غصه که در دولت یار آخر شد

( حافظ )

به لابه گفت شبی میر مجلس تو شوم

شدم به رغبت خویشش کمین غلام و نشد

( حافظ )

به کوی عشق منه بی‌دلیل راه قدم

که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد

( حافظ )

بسوز این خرقه تقوا تو حافظ

که گر آتش شوم در وی نگیرم

( حافظ )

باده نوش از جام عالم بین که بر اورنگ جم

شاهد مقصود را از رخ نقاب انداختی

( حافظ )

به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار

که از جهان ره و رسم سفر براندازم

( حافظ )

بر رهگذرت بسته‌ام از دیده دو صد جوی

تا بو که تو چون سرو خرامان به درآیی

( حافظ )

بی معرفت مباش که در من یزید عشق

اهل نظر معامله با آشنا کنند

( حافظ )

برآی ای آفتاب صبح امید

که در دست شب هجران اسیرم

( حافظ )

با تو آن عهد که در وادی ایمن بستیم

همچو موسی ارنی گوی به میقات بریم

( حافظ )

بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم

کز بهر جرعه‌ای همه محتاج این دریم

( حافظ )

بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

( حافظ )

بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی

کاندر آن جا طینت آدم مخمر می‌کنند

( حافظ )

بگذر به کوی میکده تا زمره حضور

اوقات خود ز بهر تو صرف دعا کنند

( حافظ )

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.