شعر با حرف پ برای مشاعره

شعرهایی که با حرف پ شروع می شود در واقع ابیاتی است که با حرف پ آغاز می شوند.

شعر با پ بیشتر برای مسابقات مشاعره کاربرد دارد و هرگاه شعری با حرف پ تمام شود، نفر بعد باید بیتی که با حرف پ آغاز میشود را بخواند.

در این صفحه ما شعرهایی با حرف پ برای مشاعره جمع آوری کرده ایم که می توانید مشاهده بفرمایید:

پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد

وان راز که در دل بنهفتم به در افتاد

( حافظ )

پیر مغان به قولم کی اعتماد می‌کرد

گر بر حدیث واعظ می‌کردم اعتمادی

( فروغی بسطامی )

پشمینه پوش تندخو از عشق نشنیدست بو

از مستیش رمزی بگو تا ترک هشیاری کند

( حافظ )
پنج روزی که درین مرحله مهلت داری

خوش بیاسای زمانی که زمان اینهمه نیست

( حافظ )

پیر دردی کش ما گر چه ندارد زر و زور

خوش عطابخش و خطاپوش خدایی دارد

( حافظ )

( حافظ )

( حافظ )

( حافظ )

( حافظ )

( حافظ )

( حافظ )

( حافظ )

( حافظ )

( حافظ )

( حافظ )

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.