جملات فلسفی از دکتر شریعتی

به شماره ی هر دلی، دوست داشتنی هست و دل ها هر چه شگفت ترند، عشق نیز در آن ها شگفت انگیزتر.

 

وقتی نمیتوانی فریاد بزنی ناله نکن، خاموش باش .قرنها نالیدن به کجا انجامید؟ تو محکومی به زندگی کردن تا شاهد مرگ آرزوهای خود باشی!

 

خدایا!
آتش مقدس شک را آن چنان در من بیفروز تا همه یقین هائی را که در من نقش کرده اند، بسوزد!

و آنگاه از پس توده این خاکستر، لبخند مهراوه بر لب های صبح یقینی، شسته از هر غبار طلوع کند.

 

راه تقرب خدا در اسلام تعقل است، نه تعبد!

نتیجه تصویری برای شریعتی

 

منتظر نمان پرنده ای بیاید و پروازت دهد , در پرنده شدن خویش بکوش

 

به آنهایی که میگویند ” زن ” یک موجود ضعیفه است میگویم اگر اینگونه بود چرا خداوند خانه خود را در آرامگاه ” هاجر ” قرار داد ؟!!!

 

من را کس نساخت خداساخت زیرا من کسی را نداشتم کسم خدا بود… کس بی کسان!

 

سرنوشت تو متنی است که اگر ندانی دست های نویسندگان، اگر بدانی خود می توانی نوشت.

 

وجودم تنها یک حرف است
و زیستنم تنها گفتن همان یک حرف؛
امّا بر سه گونه:
سخن گفتن،
معلّمی کردن،
و نوشتن.

 

چقدر دوست دارم این سخن مسیح را « از راه هایی مروید که روندگان آن بسیارند از راه هایی بروید که روندگان آن کم اند»

 

همواره روحی مهاجر باش به سوی مبدا به سوی آنجا که بتوانی انسانتر باشی و از انچه که هستی و هستند فاصله بگیری این رسالته دائمی توست.

 

بگذار تا شیطنت عشق چشمان تو را به عریانی خویش بگشاید.
هر چند آنجا جز رنج و پریشانی نباشد؛ اما کوری را به خاطر آرامش تحمل نکن!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.