آهنگ عروسی از حسن شماعی زاده

آهنگ عروسی از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم پرستش منتشر شد.

حومه بلمرونم نغمه ساز کارونم

همصدای امواجم عاشقانه میخونم

آهنگ عروسی از حسن شماعی زاده

بر دگ دلم سازم گم گم دلم تنبک

چاره غمم باده مزه می ام خارک

عروسی که میشه بساطمون جوره

صدای طبله و رباب و تنبوره

عروسی که میشه بساطمون جوره

صدای طبله و رباب و تنبوره

گروه کولی ها به رقص و آوازن

بساط ما بساط شادی و شوره

عروسی که میشه بساطمون جوره

بساط ما بساط شادی و شوره

عروسی که میشه بساطمون جوره

عروسی که میشه بساطمون جوره

صدای طبله و رباب و تنبوره

گروه کولی ها به رقص و آوازن

بساط ما بساط شادی و شوره

عروسی که میشه بساطمون جوره

بساط ما بساط شادی و شوره

عروسی که میشه بساطمون جوره

حومه بلمرونم نغمه ساز کارونم

همصدای امواجم عاشقانه میخونم

بر دگ دلم سازم گم گم دلم تنبک

چاره غمم باده مزه می ام خارک

نه شراب بهشتی که قطره های بارون

به من تشنه بهتر مثل زلال کارون

تو تابستون کارون چون زنی دل فریبه

شماها رو می کشونه سوی وصال کارون

هنگام شنا مثل یه دست و پاچلفتی

به پا به مسیر دهن کوسه نیفتی

به هنگام شنا مثل یه دست و پاچلفتی

به پا به مسیر دهن کوسه نیفتی

گفتم به تو حرفای دل عاشقمو نگی که نگفتی

عروسی که میشه بساطمون جوره

صدای طبله و رباب و تنبوره

عروسی که میشه بساطمون جوره

صدای طبله و رباب و تنبوره

گروه کولی ها به رقص و آوازن

بساط ما بساط شادی و شوره

عروسی که میشه بساطمون جوره

دانلود آهنگ عروسی از حسن شماعی زاده : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.