آهنگ Unchain Melody از فرهاد

آهنگ Unchain Melody از فرهاد که در قالب آلبوم خواب در بیدار منتشر شد.

Oh, my love, my darling

I hunger for your touch

آهنگ Unchain Melody از فرهاد

Alone

Lonely time

Time goes by, so slowly

And time can do so much

Are you still mine

I need your love

I need your love

Godspeed your love to me.

Lonely rivers flow to the sea

To the sea

To the open arms of the sea

Lonely rivers sigh

Wait for me, wait for me

I’ll be coming home, wait for me

Oh, my love, my darling

I hunger for your touch

Alone

Lonely time

Time goes by, so slowly

And time can do so much

Are you still mine

I need your love

I need your love

Godspeed your love to me

دانلود آهنگ Unchain Melody از فرهاد : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.