آهنگ یاری اندر کس نمی بینم از فرامرز اصلانی

آهنگ یاری اندر کس نمی بینم از فرامرز اصلانی که در قالب آلبوم به یاد حافظ منتشر شد.

یاری اندر کس نمی بینم ، یاران را چه شد

دوستی کِی آخر آمد ، دوستداران را چه شد

آب حیوان تیره گون شد ، خضر فرخ پی کجاست

گل بگشت از رنگ خود ، باد بهاران را چه شد

آهنگ یاری اندر کس نمی بینم از فرامرز اصلانی

صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست

عندلیـبان را چه پیش آمد ، هَزاران را چه شد

لعلی از کان مروت برنیامد سالهاست

تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد

کس نمی گوید که یاری داشت حقّ دوستی

حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد

شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار

مهربانی کی سرآمد شهر یاران را چه شد

گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند

کس به میدان در نمی آید ، سواران را چه شد

حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش

از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد

دانلود آهنگ یاری اندر کس نمی بینم از فرامرز اصلانی : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.