آهنگ معاشران از فرامرز اصلانی

آهنگ معاشران از فرامرز اصلانی که در قالب آلبوم به یاد حافظ منتشر شد.

معاشران گره از زلف یار باز کنید

شبی خوشست بدین قصه اش دراز کنید

معاشران گره از زلف یار باز کنید

شبی خوشست بدین قصه اش دراز کنید

آهنگ معاشران از فرامرز اصلانی

حضور خلوت انس است و دوستان جمعند

وان یکاد بخوانید و در فراز کنید

رباب و چنگ ببانگ بلند می گویند

که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید

معاشران گره از زلف یار باز کنید

شبی خوشست بدین قصه اش دراز کنید

بجان دوست که غم پرده بر شما ندرد

گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید

میان عاشق و معشوق فرق بسیار است

چو یار ناز نماید شما نیاز کنید

معاشران گره از زلف یار باز کنید

شبی خوشست بدین قصه اش دراز کنید

معاشران گره از زلف یار باز کنید

نخست موعظه پیر میفروش این است

که از مصاحب ناجنس احتراز کنید

هر آنکسی که دراین حلقه نیست زنده به عشق

بر او نمرده به فتوای من نماز کنید

معاشران گره از زلف یار باز کنید

شبی خوشست بدین قصه اش دراز کنید

معاشران گره از زلف یار باز کنید

شبی خوشست بدین قصه اش دراز کنید

معاشران گره از زلف یار باز کنید

دانلود آهنگ معاشران از فرامرز اصلانی : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.