آهنگ زلف رها از ناصر عبداللهی

زلف رها در بادت آخر داد بر بادم

لایق نبودم بندگی را کردی آزادم

بردم شکایت از تو پیش مستی چشمت

لب وا نکرد اما صدای سرمه بنیادم

آهنگ زلف رها از ناصر عبداللهی

در هر کجا باشی فراموشت نخواهم کرد

گفتی و در آغوش چشمت بردی از یادم

خواهد شنید آخر تو میگفتی دلا دیدی

پشت در بی اعتنایی ماند فریادم

یک روز چون زنجیر بر پای من افتادی

یک عمر همچون سایه بر پای تو افتادم

زلف رها در بادت آخر داد بر بادم

لایق نبودم بندگی را کردی آزادم

بردم شکایت از تو پیش مستی چشمت

لب وا نکرد اما صدای سرمه بنیادم

دانلود آهنگ زلف رها از ناصر عبداللهی : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.