آهنگ یاران از امید

اگه اهل صفا باشی زخودخواهی رها باشی

دلت با ما یکی باشه ز من من ها تهی باشی

آهنگ یاران از امید

جدا از کبر و خودخواهی، بگو تو با ما همراهی

اگر همره شوی با ما نمیشه مشکلی پیدا

به رنگ آسمون بنگر همه یکرنگیه یکسر

همه کوه و همه صحرا ز وحدت گشته پابرجا

به هر جان و گلی بینی نشان دارد ز یکرنگی

شبو عشق و گل و شبنم که گشته یکصدا باهم

به سر شوری اگر داری به دل نوری اگر داری

بیا با ما بیا با ما به گلزار محبت ها

اگه اهل صفا باشی زخودخواهی رها باشی

دلت با ما یکی باشه ز من من ها تهی باشی

جدا از کبر و خودخواهی، بگو تو با ما همراهی

اگر همره شوی با ما نمیشه مشکلی پیدا

به راه وحدت یاران شوی یک دل تو با جانان

چو شمع وحدت افروزی برای صلح و پیروزی

بیا مهر و وفا راهو ره عشق و صفا راهو

مکن از دوستان دوری که تو خود شمع پر نوری

ببینم به کجا رفتی تو خود نور خدا هستی

محبت کن کنارم باش تو اوج این صدا هستی

اگه اهل صفا باشی زخودخواهی رها باشی

دلت با ما یکی باشه ز من من ها تهی باشی

جدا از کبر و خودخواهی، بگو تو با ما همراهی

اگر همره شوی با ما نمیشه مشکلی پیدا

 

دانلود آهنگ یاران از امید : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.