ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم از اکبر گلپا

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم

پوشیده چه گوئیم همینیم که هستیم

زآن باده که از روز ازل قسمت ما شد

آهنگ رند از گلپا

زآن باده که از روز ازل قسمت ما شد

پیداست

پیداست که تا شام ابد سر خوش ومستیم

دوشینه شکستیم به یک

دوشینه شکستیم به یک توبه دو صد جام

امروز به یک جام دو صد توبه شکستیم

دوشینه شکستیم به یک توبه دو صد جام

امروز به یک جام دو صد توبه شکستیم

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم

پوشیده چه گوئیم همینیم که هستیم

دانلود آهنگ رند از اکبر گلپا : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.