دانلود آهنگ عشق آتشی از منصور

وای که از امروز غم فردا را نخور

عزیزم غصه دنیا را نخور

هرچی میشه بذار بشه

دانلود آهنگ عشق آتشی از منصور

بگو که فردا را خوشه

عزیزم یکدم دنیا را خوشه

لا لا لا لا

بگو که فردا را خوشه

لا لا لا لا

یکدم دنیا را خوشه

لا لا لا لا

وای که از امروز غم فردا را نخور

عزیزم غصه دنیا را نخور

هرچی میشه بذار بشه

بگو که فردا را خوشه

عزیزم یکدم دنیا را خوشه

مائیم و یک جرعه نفس

همین عزیزم مارا بس

از همه عالم بی خیال

مائیم وعشق و شور و حال

کلبه درویشی داریم

یک عشق آتیشی داریم

مائیم یک سفره نون به زیر سقف آسمون

مائیم ویار مهربون همین زیاد از سرمون

مائیم ویار مهربون همین زیاد از سرمون

وای که از امروز غم فردا را نخور

عزیزم غصه دنیا را نخور

هرچی میشه بذار بشه

بگو که فردا را خوشه

عزیزم یکدم دنیا را خوشه

مائیم و یک جرعه نفس

همین عزیزم مارا بس

از همه عالم بی خیال

مائیم وعشق و شور و حال

کلبه درویشی داریم

یک عشق آتیشی داریم

مائیم یک سفره نون به زیر سقف آسمون

مائیم ویار مهربون همین زیاد از سرمون

مائیم ویار مهربون همین زیاد از سرمون

لا لا لا لا

مائیم ویار مهربون لا لا لا لا همین زیاد از سرمون

لا لا لا لا

مائیم ویار مهربون همین زیاد از سرمون

مائیم ویار مهربون همین زیاد از سرمون

دانلود آهنگ عشق آتشی از منصور : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 3 = 1