دانلود آهنگ دل شکسته از ایرج

دفتر ای که بسته شد دیگه بازش نکنید دلی

که شکست شد دیگه نازش نکنید

یک عزا خونه است دل من این رو تو نمیدونستی

دانلود آهنگ دل شکسته از ایرج

یکی یک دونه است دل من این رو تو نمیدونستی

چی میشه پنجره های غم دیگه همشون بسته بشن

چی میشه دشمن های مهربانی همشون خسته بشن

چی میشه دل های تنها سر و سامون بگیرن

بدی ها یک جا بمیر ان خوبی ها جون بگیرن

دفتر ای که بسته شد دیگه بازش نکنید دلی

که شکست شد دیگه نازش نکنید دیگه نازش نکنید

چی میشه دشمن های مهربانی همشون خسته بشن

چی میشه دل های تنها سر و سامون بگیرن

بدی ها یک جا بمیر ان خوبی ها جون بگیرن

دفتر ای که بسته شد دیگه بازش نکنید دلی

که شکست شد دیگه نازش نکنید دیگه نازش نکنید

دانلود آهنگ دل شکسته از ایرج : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 67 = 76