دانلود آهنگ بعد از تو از ایرج

بعد از تو می دانستم ، گل ها نمی میرند

بعد از تو می دانستم ، دل ها نمی گیرند

بعد از تو گل افسرد ، شادی ز دل ها رفت

دانلود آهنگ بعد از تو از ایرج

هستی فسرد و ، کوه و دریا مُرد

بعد از تو شادی نیست ، پژمرده چون من کیست

در چشم دل افسونِ رویام

باقی نمانده برجان ، جز شراب ناکامی

گرمی نمانده به تن ، جز شرار بدنامی

دست زمانه دگر ، دستی نمی گیرد

عشقی بمیرد اگر ، هستی نمی میرد

بعد از تو گل افسرد ، شادی ز دل ها رفت

هستی فسرد و ، کوه و دریا مُرد

بعد از تو شادی نیست ، پژمرده چون من کیست

در چشم دل افسونِ رویام

با لحظه ها طی می کنم ، ایّام این ناباوری را

ناباوری را ، ناباوری را

بر سایه ام وا می گذارم ، زحمت این داوری را

این داوری را ، این داوری را

وقتی محبت کم ، رفاقت کم ، صداقت کم تو می یابی

وقت تولّد غم ، جهانت غم ، به وقت خنده هم جز غم نمی یابی

وقتی محبت کم ، رفاقت کم ، صداقت کم تو می یابی

وقت تولّد غم ، جهانت غم ، به وقت خنده هم جز غم نمی یابی

بعد از تو می دانستم ، گل ها نمی میرند

بعد از تو می دانستم ، دل ها نمی گیرند

بعد از تو گل افسرد ، شادی ز دل ها رفت

هستی فسرد و ، کوه و دریا مُرد

بعد از تو شادی نیست ، پژمرده چون من کیست

در چشم دل افسونِ رویام

دانلود آهنگ بعد از تو از ایرج : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

57 − = 50