دانلود آهنگ حمیده از طوفان

حمیده بچه ده وولکه

تا ترکَمه از جان و از دِلِکه

تو بی وفا هستَ ده وولکه

دانلود آهنگ حمیده از طوفان

دلُم به در دیوار هی می پلکه

حمیده جانُم، جانُم حمیده

قلب و ایمانُم، عمرُم حمیده

دلُم پابند ِ تار مویته

زندگیم خالی، بی تو حمیده

حمیده بچه ده وولکه

تا ترکَمه از جان و از دِلِکه

قاب عکست بالای سَرُمه

بند الله به سَرگرُمه

حمیده، حمیده، حمیده

حمیده، حمیده، حمیده

تو بی وفا هستَ ده وولکه

دلُم به در دیوار هی می پلکه

آرزوم هستَ تو زنُم بشی

توی خانه ماماچوپونم بشی

بشی پهلو بکنیم با هم خوشی

زن زیبا، عروس مامُم بشی

حمیده بچه ده وولکه

تا ترکَمه از جان و از دِلِکه

قاب عکست بالای سَرُمه

بند الله به سَرگرُمه

حمیده، حمیده، حمیده

حمیده، حمیده، حمیده

تو بی وفا هستَ ده وولکه

دلُم به در دیوار هی می پلکه

دلُم شباستَ دلدارُم بشی

۲۴ ساعت در بَرُم بشی

بنینی پهلو، همدمُم بشی

روز تنهایی غمخوارُم بشی

حمیده بچه ده وولکه

تا ترکَمه از جان و از دِلِکه

قاب عکست بالای سَرُمه

بند الله به سَرگرُمه

حمیده، حمیده، حمیده

حمیده، حمیده، حمیده

دانلود آهنگ حمیده از طوفان : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 25 = 32