دانلود آهنگ عاشق نشو از سندی

بمبی بمیبی بمبو گفتمت عاشق نشو بمبی بمیبی بمبو فقط ببینی خوابشو

بمبی بمیبی بمبو حرف عاشقی نزن بمبی بمیبی بمبو دست بر سرت بزن

حرف عاشقی نزن دست بر سرت بزن حرف عاشقی نزن آخ دست بر سرت بزن

دانلود آهنگ عاشق نشو از سندی

می خوای بری نامزد بازی به عاشقت دل ببازی هفت تا خوان رو رد کنی

هزار کلک سوار کنی نمی دونی کجا بری چه جوری قرار بزاری

دست مامورا نیفت که خیلی خیطه اگه گیر بدن میرین هردو کمیته

بمبی بمیبی بمبو گفتمت عاشق نشو بمبی بمیبی بمبو فقط ببینی خوابشو

بمبی بمیبی بمبو حرف عاشقی نزن بمبی بمیبی بمبو دست بر سرت بزن

توی کوچه که باهاش راه می ری خیلی کاره اون میره از جلو , تو پشت سر حرف و اشاره

یا یه بچه فسقلی رو تو دست می برن تا هرکسی می بینن بگه زن و شوهرن

وای وای به خونه خبر دادن وای وای هر دو بازداشتی شدن

مادرش غش کرده پدرش وا مونده واسه آزادی شون از حلفدونی می گن قباله

بمبی بمیبی بمبو گفتمت عاشق نشو بمبی بمیبی بمبو فقط ببینی خوابشو

بمبی بمیبی بمبو حرف عاشقی نزن بمبی بمیبی بمبو دست بر سرت بزن

توی سینما با هم رفتن جرات می خواد سوار ماشین تو شهر روندن دل می خواد

ای داد و بیداد چه جوری می شه ازدواج کنین همسر رو انتخاب کنی

اگه نتونی بشینی باش دو کلام صحبت کنی به هر کجا که می ری سوال و جواب می کنن

این کیه باهاته  زوری توی جیپ هل می دن

دختره نمی خواد سوار ماشین بشه از باباش می ترسه آبروریزی بشه

بمبی بمیبی بمبو گفتمت عاشق نشو بمبی بمیبی بمبو فقط ببینی خوابشو

بمبی بمیبی بمبو حرف عاشقی نزن بمبی بمیبی بمبو دست بر سرت بزن

حرف عاشقی نزن دست بر سرت بزن حرف عاشقی نزن آخ دست بر سرت بزن

دانلود آهنگ عاشق نشو از سندی : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 + 2 =