دانلود آهنگ آهن آباد (کوچه کوچه) از هاتف

تو این ویران سرای آهن آباد

همه حیثیت عشق رفته بر باد

همه لب دوخته ایم هنگام فریاد

دانلود آهنگ آهن آباد (کوچه کوچه) از هاتف

به چه دلخوش کنیم زنده بمونیم

آخه تا کی از آزادی بخونیم

خدا داند که در مرز جنونیم

ببین به آخر کوچه رسیدیم

ولیکن کوچه را بن بست دیدیم

ببین رانده شدیم از خانهء مهر

ازاین نامردمان خیری ندیدیم

کوچه کوچه کوچه کوچه کوچه بن بسته

جغده با آقا گرگه همدسته

جغده با آقا گرگه همدسته

از این همه پوچی پوسیدیم

از این همه پوچی پوسیدیم

صفوف اعدام دسته دسته

صفوف اعدام دسته دسته

ای جماعت لحظه ای آروم نگیرید

حقتون رو برید از حاکم بگیرید

بزنید سر بشکنید فریاد بر آرید

تا قیامت بذر آزادی بکارید

کوچه کوچه کوچه کوچه کوچه بن بسته

جغده با آقا گرگه همدسته

جغده با آقا گرگه همدسته

ای جماعت پشت همدیگه بمونید

آیهء یأس و برای هم نخونید

دست افتاده بگیرید بی اثر نیست

خنجر کینه فرو بردن هنر نیست

کوچه کوچه کوچه کوچه کوچه بن بسته

جغده با آقا گرگه همدسته

جغده با آقا گرگه همدسته

از این همه پوچی پوسیدیم

از این همه پوچی پوسیدیم

صفوف اعدام دسته دسته

صفوف اعدام دسته دسته

دانلود آهنگ آهن آباد (کوچه کوچه) از هاتف : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 1 = 1