آهنگ قسم از علیرضا افتخاری

آهنگ قسم از علیرضا افتخاری که در قالب آلبوم راز گشا منتشر شد. الهی قسم بر شکوه جهانت الهی قسم بر مه و کهکشانت جانم رها کن، دردم دوا کن خدایا، خدایا!بی همزبانم، سیر از جهانم این جسم سوزان، سوزد روانم بر من چه دادی، جز بی نوایی در…

آهنگ خورشید سبز از علیرضا افتخاری

آهنگ خورشید سبز از علیرضا افتخاری که در قالب آلبوم راز گشا منتشر شد. در این خاک عاشق، تویی آن شقایق که برگی از آن، ندارد خزان تو آنی که نامت، غروبی ندارد به مُلک جهان، تویی جاودانتو خون خدایی، گل نینوایی تو دارالشفایی، طبیب منی در…

آهنگ شب نیلوفری از علیرضا افتخاری

آهنگ شب نیلوفری از علیرضا افتخاری که در قالب آلبوم راز گشا منتشر شد. ای نگین آخرین انگشتری جان عالم این نگین را مشتریغنچه خورشید حسنت تا شکفت گشت حیران تو ماه و مشتری (ای نگین آخرین انگشتری) (جان عالم این نگین را مشتری) باغ سیبی…

آهنگ سوگند از علیرضا افتخاری

آهنگ سوگند از علیرضا افتخاری که در قالب آلبوم راز گشا منتشر شد. به مهر تو ای ماه زیبا قسم به چهر تو ای مهر رخشا قسم به آن سینه ی همچو صبح بهار به آن زلف چون شام یلدا قسمبه آن شکرین خنده ی نوشبار به آن دیدگان فریبا قسم به اشکی که…

آهنگ شکسته دل از علیرضا افتخاری

آهنگ شکسته دل از علیرضا افتخاری که در قالب آلبوم راز گشا منتشر شد. به هر لب دعای تو فرشته بوسه میزند برای درد بی امان چرا دعا نمیکنیبه قطره قطره اشک تو خدا نظاره میکند به وقت گریه ها چرا خدا خدا نمیکنی چرا تو ای شکسته دل خدا خدا…

آهنگ یار دردمند از علیرضا افتخاری

آهنگ یار دردمند از علیرضا افتخاری که در قالب آلبوم راز گشا منتشر شد. بجز از علی نباشد به جهان گره گشایی طلب مدد ازو کن چو رسد درد و بلاییچو به کار خویش مانی در رحمت علی زن که جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی بشناختم خدا را چو…

آهنگ در حرم قدس از علیرضا افتخاری

آهنگ در حرم قدس از علیرضا افتخاری که در قالب آلبوم راز گشا منتشر شد. دیده فروبسته ام از خاکیان تا نگرم جلوه افلاکیان شاید از این پرده ندایی دهند یک نفسم را بجایی دهندآن که در این پرده گذر یافته است چون سحر از فیض نظر یافته است خوی…

آهنگ انتظار دل از علیرضا افتخاری

آهنگ انتظار دل از علیرضا افتخاری که در قالب آلبوم نیلوفرانه ۲ منتشر شد. ای دستم بر دامن تو، دل بی تاب دیدن تو در هوایت بی قرارم ای قرار دل جان برآید تا سرآید انتظار دل نام خوبت بر لب من چون چراغی در شب منکفر زلفت مذهب من ، یارا…

آهنگ ای عاشقان از علیرضا افتخاری

آهنگ ای عاشقان از علیرضا افتخاری که در قالب آلبوم نیلوفرانه ۲ منتشر شد. عیش‌هاتان نوش بادا هر زمان ای عاشقان شما کان شکر باد این جهان ای عاشقاننوش و جوش عاشقان تا عرش و تا کرسی رسید برگذشت از عرش و فرش این کاروان ای عاشقان از لب…

آهنگ عطر نرگس از علیرضا افتخاری

آهنگ عطر نرگس از علیرضا افتخاری که در قالب آلبوم نیلوفرانه ۲ منتشر شد. ای ماه دل آرا رویت شده قبله ی دلها کویت تو ای مه دل آرا بیا بیا خدا را تو ای مه دل آرا بیا بیا خدا راای نامت چو عطر نرگش جاری در رگ بهاران بر داغ کویر دلها…

آهنگ آه سحری از علیرضا افتخاری

آهنگ آه سحری از علیرضا افتخاری که در قالب آلبوم نیلوفرانه ۲ منتشر شد. ز داغت چو گل پر شرر دل من چو پروانه ای شعله ور دل منچو باد صبا در به در دل من تا از غم تو آه سحری پر زد ز دلم با هر نفسم صبح دگری سر زد ز دلم چو پیراهن گل دلی…

آهنگ رباعی خوانی از علیرضا افتخاری

آهنگ رباعی خوانی از علیرضا افتخاری که در قالب آلبوم نیلوفرانه ۲ منتشر شد. من دل به غم تو بسته دارم ای دوست درد تو به جان خسته دارم ای دوست گفتی که به دل شکستگان نزدیکم من نیز دلی شکسته دارم ای دوستراه تو به هر قدم که پویند خوش است…

آهنگ تشنه طوفان از علیرضا افتخاری

آهنگ تشنه طوفان از علیرضا افتخاری که در قالب آلبوم نیلوفرانه ۲ منتشر شد. خوشا موجی تشنه طوفان سرکش و جوشان که می نالد ز خود غافل سپرده دل به دریاهامن همان موجم تو همان طوفان خوشا برگی تشنه باران سر خوش خندان که می بالد ز خاک و گل…

آهنگ از اوج آسمان ها از علیرضا افتخاری

آهنگ از اوج آسمان ها از علیرضا افتخاری که در قالب آلبوم نیلوفرانه ۲ منتشر شد.  از اوج آسمان ها ، یک شب مرا صدا کن یا یک نفس دلم را ، از این قفس رها کن تا سر بسایم بر آسمان ها ، تا پر گشایم در بی کران ها از اوج آسمان ها ، یک شب مرا صدا…