مرور رده

ابیات مشاعره ای

مشاعره نوعی مسابقه شعرخوانی از حفظ است که از قدیم بین مردم ایران رواج داشت و هرکس با شرکت در آن، اشعار محفوظ در حافظه خود را به رخ دیگران می کشید.

مشاعره می‌تواند بر اساس شعرهای سروده خودِ فرد (به ویژه سروده‌های فی‌البداهه) باشد یا بر اساس شعر شاعران دیگر.

مشاعره گاهی اوقات به این شکل است که هر یک از افراد بیتی شعر از بر می‌خواند و نفر بعدی باید شعر خویش را با آخرین حرف آن بیت آغاز کند.

ما در بخش مشاعره، ابیاتی که با کلیه حروف الفبا شروع می شوند را بری شما آماده کرده ایم:

شعر با حرف الف

شعر با حرف ب

شعر با حرف پ

شعر با حرف ت

شعر با حرف ث

شعر با حرف ج

شعر با حرف چ

شعر با حرف ح

شعر با حرف خ

شعر با حرف د

شعر با حرف ذ

شعر با حرف ر

شعر با حرف ز

شعر با حرف ژ

شعر با حرف س

شعر با حرف ش

شعر با حرف ص

شعر با حرف ض

شعر با حرف ط

شعر با حرف ظ

شعر با حرف ع

شعر با حرف غ

شعر با حرف ف

شعر با حرف ق

شعر با حرف ک

شعر با حرف گ

شعر با حرف ل

شعر با حرف م

شعر با حرف ن

شعر با حرف و

شعر با حرف ه

شعر با حرف ی