مرور رده

تاریخ

سرسره ناصرالدین شاه وسیله‌ای به شکل سرسره بوده که ناصرالدین شاه و برخی دیگر از شاهان سلسله قاجار از آن برای آمیزش جنسی با زنان حرم‌سرای خود استفاده می‌نموده‌اند. نحوه کارکرد سرسره ناصرالدین شاه نحوه استفاده از سرسره بدین صورت بود که شاه و تمامی همسران برهنه می‌شدند. شاه در پایین سرسره و در مکانی…
ادامه مطلب ...