مرور رده

ايرانگردی

به گزارش سفر، به گزارش سفر، مسئول روابط عمومی مجموعه سعدآباد گفت: در کاخ موزه ملت با حدود 70 هزارنفر بازدید، کاخ سبز با 60 هزارنفر بازدید و موزه اتوموبیل های سلطنتی با 30 هزارنفر بازدید به ترتیب پرمخاطب ترین موزه های این مجموعه در ایام مذکور بوده اند. محمد حیدری در خصوص استقبال گردشگران…
ادامه مطلب ...