مرور رده

زناشویی

پرشین فا: در اینجا فهرستی از دردها و نشانه هایی را برای شما نام برده ایم که باید حتما به آنها توجه کنید. البته باید توجه داشته باشید، درجه اهمیت رسیدگی فوری به این نشانه ها به مدت زمان آنها در بارداری، شرایط ویژه یا سابقه سلامت شخص بستگی دارد.  •    ضربه های جنین به شکم مادر کمتر یا بیشتر از…
ادامه مطلب ...