مرور رده

آهنگ قدیمی

آهنگ سقف از فرهاد

آهنگ سقف از فرهاد که در قالب آلبوم جمعه منتشر شد. تو فکر یک سقف ام یک سقف بی‌روزن یک سقف پابرجا محکم‌تر از آهنسقفی که تن‌پوش هراس ما باشه تو سردی شب‌ها لباس ما باشه سقفی اندازه‌ی قلب من و تو واسه لمس تپش دل‌واپسی برای شرم لطیف…

آهنگ آینه از فرهاد

آهنگ آینه از فرهاد که در قالب آلبوم جمعه منتشر شد. می بینم صورتمو تو آینه با لبی خسته می پرسم از خودم این غریبه کیه از من چی می خواد اون به من یا من به اون خیره شدمباورم نمی شه هر چی می بینم چشمامو یه لحظه رو هم می ذارم بخودم می…

آهنگ آوار از فرهاد

آهنگ آوار از فرهاد که در قالب آلبوم جمعه منتشر شد. تو هم با من نبودی مثل من با من و حتا مثل تن با من تو هم با من نبودیآن که می‌پنداشتم باید هوا باشد و یا حتا، گمان می‌کردم این تو باید از خیل خبرچینان جدا باشد تو هم با من نبودی…

آهنگ وحدت از فرهاد

آهنگ وحدت از فرهاد که در قالب آلبوم جمعه منتشر شد. والا پیام‌دار، محمد گفتی که یک دیار هرگز به ظلم و جور نمی‌ماند برپا و استوارآن‌گاه، تمثیل‌وار کشیدی عبای وحدت بر سر پاکان روزگار در تنگ پرتبرک آن نازنین عبا، دیرینه! ای محمد جا…

آهنگ هفته خاکستری از فرهاد

آهنگ هفته خاکستری از فرهاد که در قالب آلبوم جمعه منتشر شد. شنبه روز بدی بود، روز بی‌حوصله‌گی، وقت خوبی که می‌شد غزلی تازه بگی؛ ظهر یک‌شنبه‌ی من، جدول نیمه‌تموم، همه خونه‌هاش سیاه، روی خونه جغد شوم؛صفحه‌ی کهنه‌ی یادداشتای من گف…

آهنگ کودکانه از فرهاد

آهنگ کودکانه از فرهاد که در قالب آلبوم جمعه منتشر شد. بوی عیدی، بوی توت، بوی کاغذرنگی بوی تند ماهی‌دودی وسط سفره‌ی نو، بوی یاس جانماز ترمه‌ی مادربزرگ، با اینا زمستونو سر می‌کنم،با اینا خسته‌گی‌مو در می‌کنم! شادی شکستن قلک پول،…

آهنگ گنجشکک اشی مشی از فرهاد

آهنگ گنجشکک اشی مشی از فرهاد که در قالب آلبوم جمعه منتشر شد. گنجشگک اشی مشی, لب بوم ما مشین بارون میاد خیس میشی, برف میاد گوله میشیمیفتی تو حوز نقاشی خیس میشی, گوله میشین میفتی تو حوز نقاشی کی میگیره فراش باشی کی میکشه قصاب باشی…

آهنگ انتظار از امید

ای تو بی تکرارتر از حادثه بیش از اینها انتظار دیگه بسهبه من از فرسنگها دوری تو گرمی حرم نفسهات میرسه انتظار عزیز من دیگه بسه بسه بسه انتظار بسه بسه بسه انتظار بسه بسه انتظار اره بسه بسه دیگه انتظار لحظه لحظه های خاطرات من با تو…

آهنگ شبانه از فرهاد

آهنگ شبانه از فرهاد که در قالب آلبوم جمعه منتشر شد. کوچه ها باریکن دکونا بسته ست خونه ها تاریکن طاقا شکسته ستاز صدا افتاده تار و کمونچه مرده می برن کوچه به کوچه نگاه کن مرده ها به مرده نمیرن حتی به شمع جون سپرده نمیرن شکل فانوسی…

آهنگ جمعه از فرهاد

آهنگ جمعه از فرهاد که در قالب آلبوم جمعه منتشر شد. توی قاب خیس این پنجره‌ها عکسی از جمعه‌ی غم‌گین می‌بینم، چه سیاه ئه به تن‌اش رخت عزا! تو چشاش ابرای سنگین می‌بینم.داره از ابر سیا خون می‌چکه! جمعه‌ها خون جای بارون می‌چکه! نفس‌ام…

آهنگ گل یخ از فرهاد

آهنگ گل یخ از فرهاد که در قالب آلبوم برف منتشر شد. Every morning you greet me Small and white Clean and bright You look happy to meet meBlossom of snow may you bloom and grow Bloom and grow forever Edelweiss, Edelweiss Bless my…

آهنگ وقتی که بچه بودم از فرهاد

آهنگ وقتی که بچه بودم از فرهاد که در قالب آلبوم برف منتشر شد. وقتی که من بچه بودم پرواز یک بادبادکمی بردت از بام های سحر خیزی ی پلک تا نارنجزاران خورشید آه آن فاصله های کوتاه وقتی که من بچه بودم خوبی زنی بود که بوی سیگار میداد…

آهنگ بهار از امید

وقتی که دنیا ناسازگاره شکایت دل از روزگارهکسی تو دنیا خبر نداره این دل تنها در انتظاره خدا می دونه به انتظاره تمومه عمرم تنها سحر شد خدا رسونده به قلب تنهام قلب تو با من یه همسفر شد آره تو بهاری رقیب نداری خزون دنیا شده فراری…

آهنگ مرغ سحر از فرهاد

آهنگ مرغ سحر از فرهاد که در قالب آلبوم برف منتشر شد. مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن زآه شرر بار این قفس را برشکن و زیر و زبر کنبلبل پر بسته زکنج قفس درآ نغمه ی آزادی نوع بشر سرا وز نفسی عرصه ی این خاک توده را پر شرر کن ظلم…

آهنگ گاندی از فرهاد

آهنگ گاندی از فرهاد که در قالب آلبوم برف منتشر شد. ای در زنجیر . پرواز میکنم با غمهای درون اوج میگیرم با شکستهایم به پیش میتازم با اشکهایم سفر میکنمبا شکستهایم به پیش میتازم با اشکهایم سفر میکنم با صلیبم به قله قلب انسان صعود…