مرور رده

موسیقی

آهنگ نگو نگو از حسن شماعی زاده

آهنگ نگو نگو از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم زنده باد عشق منتشر شد. دنبال تو یه عمری بود تو آسمون می گشتم یکی نبود بهم بگه که نا به جا می گشتم راهی شدم دوون دوون به شهر تو رسیدم تو کوچه هاش پرسه زنون به هر جا سر کشیدمحالا که من…

آهنگ عشق از حسن شماعی زاده

آهنگ عشق از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم صدای رودخانه منتشر شد. دلم برای تو داره پر می زنه فقط برای تو داره پرپر می زنه نکنه عشق اومده به خونم سر بزنه نکنه عشق اومده خونمو در بزنهحالا که هستیمو در قمار عشق باختم و نشستم چشم به…

آهنگ آخرین سوار از حسن شماعی زاده

آهنگ آخرین سوار از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم صدای رودخانه منتشر شد. اگه آخرین مسافر اگه آخرین سوارم اگه آخرین سوار جاده های انتظارماگه در حال فرارم اگه باخته در قمارم اگه موجی بی قرارم اگه ساحلی ندارم هنوزم من آخرین تیر توی…

آهنگ آروم آروم از حسن شماعی زاده

آهنگ آروم آروم از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم پرواز عشق منتشر شد. آروم آرروم یواشترک نزدیک به هم شیم بیشترک آروم آرروم یواشترک نزدیک به هم شیم بیشترکتا دور نیفتیم ما زهم اونجوری مثل پیشترک در بهار عشق بیا تا بشکفیم گل بگیم گل…

آهنگ پرواز عشق از حسن شماعی زاده

آهنگ پرواز عشق از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم پرواز عشق منتشر شد. ای صدای نفس من ای هنوز فریاد رس من یاد پروازتو مونده در حصار قفس منای هنوز همه کس من تو نباش دلواپس من عطر تن پوش تو داره تن داغ هوس من جای هیچ دلواپسی نیست توی…

آهنگ سرمو به راهت میدم از حسن شماعی زاده

آهنگ سرمو به راهت میدم از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم پرواز عشق منتشر شد. غریبم ای غریبم ای غریبم غریبم ای غریبم ای غریبمتو این غربت چرا ما بیرفیقم خود درد غریبی کم نبودش خود درد غریبی کم نبودش حالا عاشق شدن هم شد نصیبم غریبم…

آهنگ پسرم از حسن شماعی زاده

آهنگ پسرم از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم پرواز عشق منتشر شد. پسرم پسرم واسه تو چه آرزوهایی که در سر دارم پسرم پسرم همه ی زندگیمو به پای تو میذارمپسرم پسرم کاشکی از سایه ی غم همیشه آزاد باشی پسرم پسرم دل من میخواد که تو عشق مثل…

آهنگ کردستانی از حسن شماعی زاده

آهنگ کردستانی از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم پرواز عشق منتشر شد. اسبمو زین کن که فردا روز جنگه بی بی جون مرد جنگی عاشق اسبو تفنگه بی بی جون اسبمو زین کن که فردا روز جنگه بی بی جون مرد جنگی عاشق اسبو تفنگه بی بی جونمن اهل…

آهنگ رطب از حسن شماعی زاده

آهنگ رطب از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم پرواز عشق منتشر شد. امشب شب رقص و ساز و آوازه مرغ دل من در اوج پروازه با بندری های ساحل کارون با هم نفسی که اهل اهوازهامشب دل من هوس رطب کرده عاشق شده از عشق تو تب کرده امشب شب رقص و ساز…

آهنگ برکه از حسن شماعی زاده

آهنگ برکه از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم خداحافظ منتشر شد. عکس گل امیدم افتاده بود رو برکه قهرت پر پرش کرد حالا یک یک توی برکه عکس گل امیدم افتاده بود رو برکه قهرت پر پرش کرد حالا یک یک توی برکهماهیا اشک میریزند چک چک چک تو برکه…

آهنگ جناق از حسن شماعی زاده

آهنگ جناق از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم خداحافظ منتشر شد. ای شاخه ی پر گل قشنگم چرا تو رو میبینم سرخ میشه رنگم رنگ سرخ اخه کار میده دستم مردم میبینن عاشقت هستمچه عاشقترم از تو چه قدر پیشترم من از تو چه عاشقترم من از تو چه…

آهنگ من تورو میخوام از حسن شماعی زاده

آهنگ من تورو میخوام از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم خداحافظ منتشر شد. آهای آهای من تو رو میخوام بخوای نخوای من تو رو میخوام بالا بری من تو رو میخوام پایین بیای من تو رو میخوامآهای آهای من تو رو میخوام بخوای نخوای من تو رو میخوام…

آهنگ یکی به دادم برسه از حسن شماعی زاده

آهنگ یکی به دادم برسه از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم خداحافظ منتشر شد. برقی زده نگاهی اتش کشیده ما را برقی زده نگاهی اتش کشیده ما را دل رفته برنگشته ای عاشقان خدا را گفتم که خونبهای دل رو بده زلبهاشیرین زبونی کرده خرید مفت فردا…

آهنگ دستتو بذار تو دستم از حسن شماعی زاده

آهنگ دستتو بذار تو دستم از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم خداحافظ منتشر شد. تو چشمام نگاه کن و دستت و بذار تو دستم غم و رو سیاه کن و دستت رو بذار تو دستمتو چشمام نگاه کن و دستت وبذار تودستم غم ورو سیاه کن و دستت رو بذار تو دستم اگه…