مرور رده

موسیقی

آهنگ نفس از گوگوش

اگه حتی بین ما فاصله یک نفسه نفس منو بگیر برای یکی شدن اگه مرگ من بسه نفس منو بگیر ای تو هم سقف عزیز ای تو هم گریهء من گریه هم فاصله بود گریهء آخر ما آخر بازی عشق ختم این قائله بود حدس گر گرفتنت در تنور هر نفس غم نه ، اما کم که…

آهنگ پل از گوگوش

برای خواب معصومانه ی عشق کمک کن بستری از گل بسازیم برای کوچ شب هنگام وحشت کمک کن با تن هم پل بسازیم کمک کن سایه بونی از ترانه برای خواب ابریشم بسازیم کمک کن با کلام عاشقانه برای زخم شب مرهم بسازیم بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میون…

آهنگ کوچه میعاد از گوگوش

بی تو چون شبهای دیگر امشب آرامی ندارم در سکوت کوچه تو نیمه شب ره می سپارم آن زمان این کوچه هر شب کوچه میعاد ما بود بر لب ما تا سحرگه قصه فردای ما بود این زمان افکنده بر ما سایه ، دیوار جدایی ای خدا آخر کجا رفت روزگار آشنایی ای…

آهنگ میخوام آروم بگیرم از گوگوش

دلم دریای درده منو دیوونه کرده تو رفتی و غم عشق تو تو جونم لونه کرده روزای عاشقی می دونم دیگه بر نمی گرده دلم بی تو مثال غروب شوره زاره تو باغ خشک سینه خزون بی بهاره دوباره آسمون چشام هوای گریه داره می خوام آروم بگیرم اگه دل تنگم…

آهنگ ماه پیشونی از گوگوش

توی گسترده ی رویا، ای سوار اسب ابلق دنبال کدوم مسیری، توی تاریکی مطلق ای به رویا سرسپرده، با توام ای همه خوبی راهی کدوم دیاری آخه با این اسب چوبی با توام ای که تو فکرت با هر عشق و با هر اسمی رهسپار فتح قلب ماه پیشونی طلسمی توی…

آهنگ آدم و حوا از گوگوش

ما راندگان باغ خداییم ما هر دو از یک خاک و هواییم وقتی که ما رو از گل سرشتن با جوهر عشق ما رو نوشتن تو سیب سرخو از شاخه چیدی تو روح عشقو در من دمیدی ما راندگان باغ خداییم ما هر دو از یک خاک و هواییم همراه ما بود از آفرینش وسوسه…

آهنگ تقدیر از گوگوش

آدم خیلی حقیره، بازیچهء تقدیره پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره حتی خود تولد آغاز راه مرگه حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه آغاز یک سفر بود وقتی به هم رسیدیم با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم تو این قمار کوتاه نبرده هستی باختیم تا…

آهنگ پیشکش از گوگوش

چی به پای تو بریزم لایق پای تو باشه چی بخونم که بتونه جای حرفای تو باشه پیشکشم برای تو یه سبد محبته از تو یک تبسمم واسه من غنیمته اگه کار من تمومه تو شروع دیگه هستی تو برای غمگساری سنت منو شکستی من که سفره دلم پیش تو بازه ای که عشق…

آهنگ حرف از گوگوش

اگه سبزم ، اگه جنگل ، اگه ماهی ، اگه دریا اگه اسمم همه جا هست روی لب ها تو کتابا اگه رودم رودگنگم مثل مریم اگه پاک اگه نوری به صلیبم اگه گنجی زیر خاک واسه تو قد یه برگم ، پیش تو راضی به مرگم اگه پاکم مثل معبد اگه عاشق مثل هندو مثل…

آهنگ نیمه گمشده من از گوگوش

نیمه ی گمشده ی من چه کسی میتونه باشه واسه روح تشنه ی من همیشه دیوونه باشه کسی که هر کلامش طلوعی تازه باشه غم و تنهایی ما به یک اندازه باشه اون کسی که خواستن اون با همه فرق داشته باشه هر چی که از اوبخونم شعر دلتنگی نباشه کسی که برای…

آهنگ منو بشناس از گوگوش

منو بشناس ، منو بشناس نذار ناشناس بمونم نذار یه عمر به تن تو مثل یک لباس بمونم منو بشناس تا بتونیم پیش هم دوام بیاریم برای مردم بی عشق قد عشق پیام بیاریم منو بشناس تا بتونیم واسه درد دوا بسازیم واسه ی ابرای ساکت تا خزر صدا بسازیم…

آهنگ خوابم یا بیدارم از گوگوش

خوابم یا بیدارم تو با منی با من همراه و همسایه نزدیک تر از پیرهن باور کنم یا نه هرم نفسهاتو ایثار تن سوز نجیب دستاتو خوابم یا بیدارم لمس تنت خواب نیست این روشنی از توست بگو از آفتاب نیست بگو که بیدارم بگو که رویا نیست بگو که بعد…

آهنگ منو گنجشکای خونه از گوگوش

ای چراغ هر بهانه از تو روشن از تو روشن ای که حرفهای قشنگت ، منو آشتی داده با من منو گنجشکهای خونه دیدنت عادتمونه به هوای دیدن تو پرمیگیریم از تو لونه تا بیای که مثل هر روز برامون دونه بپاشی منو گنجشکها میمیریم تو اگه خونه نباشی…

آهنگ دو پنجره از گوگوش

توی یک دیوار سنگی دو تا پنجره اسیرن دو تا خسته دو تا تنها یکیشون تو یکیشون من دیوار از سنگه سیاهه سنگ سرد و سخت خارا زده قفل بی صدایی به لبای خسته ی ما نمی تونیم که بجنبیم زیر سنگینی دیوار همه ی عشق من و تو قصه هست قصه ی دیوار…

آهنگ پرنده از گوگوش

اون پرنده تو بودی پیرهن ابرو درید رفت و گم شد تو غرور رفت و از همه برید اون که روی عاشقی طرح دلتنگی کشید جفت پر شکستشو توی تنهایی ندید من اون پرندم گنگ و خسته هر پر پاکم رویهء سنگه هر یه پری که رخت تو بود حالا واسه خاک رختی…