مرور رده

موسیقی

دانلود و متن آهنگ زیبای المعلم (معلم) با صدای سامی یوسف  Al-Muallim We once had a Teacher زمانی ما آموزگاری داشتیم The Teacher of teachers, استاد تمامی معلمان He changed the world for the better او دنیا را به سوی بهتر بودن تغییر دارد And made us better creatures, و باعث شد که ما مخلوقات…
ادامه مطلب ...