مرور رده

ورزشی

داربی استقلال و پرسپولیس در حالی به شماره هشتاد و هشتم می رسد که در تاریخ پنجاه ساله این شهرآورد، بسیاری از چهره ها محبوب هواداران و برخی نیز منفور بوده اند. امروز هشتاد و هشتمین داربی پایتخت برگزار می شود. مسابقه ای که نزدیک نیم قرن تاریخ فوتبال ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است. در تمام این…
ادامه مطلب ...