مرور رده

بهاره رهنما

baharehrahnamaofficial

آتش، نشانِ شماست ما خانواده ی تئاتر با شعله های کوچک شمع گرداگرد تئاتر شهر یادتان می کنیم. شنبه ٢ بهمن ساعت :١٨ (بدون سلفی و خودروی شخصی) پی نوشت:لطفا دعا فراموش نشه ?هرکی به هر زبونی بلده از خدا بخواد محبوسین زیر اوار نجات…