مرور رده

چهره ها

بهنوش طباطبایی در اینستاگرام؛ روزگاری هدایت ، شاملو، نادرپور ، سهیلی، منزوی، رحمانی، چوبک، مصدق و…

روزگاری هدایت ، شاملو، نادرپور ، سهیلی، منزوی، رحمانی، چوبک، مصدق و ... روی این صندلی در "کافه نادری" می نشستند برادر خاطرت هست؟به نقل از پرشین فا