مرور رده

سحر قریشی

پست اینستاگرامی سحر قریشی: گفتی چه دلگشاست افق در طلوع صبح گفتم که چهره ی تو از آن دلگشاتر است گفتی…

گفتی چه دلگشاست افق در طلوع صبح گفتم که چهره ی تو از آن دلگشاتر است گفتی که با صفاتر از این نوبهار چیست؟ گفتم جمال دوست، بسی با صفاتر است #فریدون_مشیرى به نقل از پرشین فا

پست اینستاگرامی سحر قریشی: ‎انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه ‎ انسانیشان عمل کرده…

‎انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه ‎ انسانیشان عمل کرده اند ولى آنهایى که همه موجودات عالم را واسطه سپاسگزارى میدانند و بیدریغ خدمت میکنند ستودنى اند ... و من در سال ها قبل به دعوت دوست و همکار عزیزم آقاى امیر رهبرى و جناب…

پست اینستاگرامی سحر قریشی: انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه انسانیشان عمل کرده اند…

انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه انسانیشان عمل کرده اند ولى آنهایى که همه موجودات عالم را واسطه سپاسگزارى میدانند و بیدریغ خدمت میکنند ستودنى اند ... و من در سال ها قبل به دعوت دوست و همکار عزیزم آقاى #امیررهبرى و جناب…