مرور برچسب

خوارزمی

دانلود کتاب جبر و مقابله خوارزمی به زبان فارسی و بهترین کیفیت

جبر و مقابله یکی از مهمترین آثار محمد بن موسی خوارزمی است. خوارزمی در قرن سوم هجری، علمی را برای نخستین بار صورتبندی و تدوین کرد که خود آن را الجبر و المقابله نامید، علمی که تمام شرایط یک دانش واقعی را داشت، یعنی همان که اروپاییان از آن…