مرور برچسب

کی دسر نخوریم

خطرناک ترین زمان برای خوردن دسر

پزشکان دریافته اند؛ بدترین زمان برای خوردن دسر که می تواند سبب افزایش وزن زیاد در افراد شود در وعده شام نیست . بر اساس پژوهش های صورت گرفته ، همکاران فکر می کنند که خوردن دسر در وعده شام باعث افزایش وزن می شود در صورتی که این طور نیست و…