فال حافظ

چگونه باید فال حافظ گرفت؟

آداب فال گرفتن با دیوان حافظ

فال حافظ اگرچه وحی منزل نیست و هیچ ضمانتی برای درست بودن آن وجود ندارد، اما از قدیم بین خانواده های ایرانی رواج داشته، مخصوصا در شب یلدا و عید نوروز.

فال حافظ گرفتن نیز آدابی دارد که به اختصار آنها را بیان می کنیم.

۱- نیت

نیت فال، مهمترین بخش ماجراست. خودتان باشید.

۲-  فاتحه
اگر جواب درستی از خواجه حافظ شیرازی می خواهید، لب بجنبانید و یک فاتحه برای خواجه بخوانید.

بعضی ها حتی نذر هم می کنند که مثلا اگر این فال گره از کارشان باز کند، برای مزار خواجه شمع ببرند، بعضی ها هم نبات می برند سر خاک خواجه و بین حاضران قسمت می کنند.

۳- قسم

نیت کردید، فاتحه هم دادید، حال موقع قسم دادن خواجه است تا توی رودربایستی بماند و یک جواب واضحی به شما بدهد.

معمولا صیغه قسم به این صورت جاری می شود:

«ای خواجه حافظ شیرازی، تو که دانای هر رازی، آینده ما را خوب بنوازی، به شاخ نباتت که بهش می نازی»

سپس روی دکمه زیر کلیک کنید

فال حافظ