تو با قلب ویرانه ی من چه کردی از امین بانی

تو با قلب ویرانه ی من چه کردی ببین عشق دیوانه من چه کردی؟ در ابریشمه عادت آسوده بودم تو با حاله من هاله من چه کردی؟ننوشیده از جام چشم تو مستم! خمار است میخانه من چه کردی؟ مگر لایق تکیه دادن نبودم؟ تو با حسرت شانه من چه کردی؟ مرا…

آهنگ رسواترین عاشق از سیاوش قمیشی

آهنگ رسواترین عاشق از سیاوش قمیشی که در قالب آلبوم قاب شیشه ای منتشر شد. نگاهی می کنی، ما رو مگه عاشق ندیدی، تو یا شاید دیدی و رسواترین عاشق ندیدی، تویا ما مجنونیمو، خونه خرابی عالمی داره یا عشقت مونده و دست از سر ما بر نمی داره…

آهنگ گل های پونه از سیاوش قمیشی

آهنگ گل های پونه از سیاوش قمیشی که در قالب آلبوم قاب شیشه ای منتشر شد. صدای خش خش برگای خزونی توی (روی) گوشم ناله می کرد آسمون بغضش رو تو پرده ابرای سیاهش پاره می کرد رعد و برق نگاه شهر رو با صداش خواب زده می کرد زمین از این همه…

آهنگ قاب شیشه ای از سیاوش قمیشی

آهنگ قاب شیشه ای از سیاوش قمیشی که در قالب آلبوم قاب شیشه ای منتشر شد. ﭘﺸﺖ ﻗﺎب ﺷﻴﺸﻪی ﭘﻨﺠﺮه ای ‫ﻛﻪ ﺷﺒﻬﺎی ﻣﻨﻮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺮه ‫ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎم ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﺗﻮ ﻗﺎﺑﺶ ﻣﻴﮕﺬره ‫ﭘﺸﺖ ﻗﺎب ﺑﻲ ﻧﻔﺲ‫ﻣﺜﻞ اون ﭘﺮﻧﺪه ﻛﻪ دﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻗﻔﺲ ‫ﻣﺜـﻞ ﻳـﻚ…

آهنگ گله از سیاوش قمیشی

آهنگ گله از سیاوش قمیشی که در قالب آلبوم قاب شیشه ای منتشر شد. عجب ای دل عاشق، تو هم حوصله داری تو این سینه نشستی، هزار تا گله دارییه روز عاشق نوری، یه روزی سوت و کوری یه روز مثل حبابی، یه روز سنگ صبوری پر از شک و هراسی، همیشه بی…

آهنگ دیوونه از سیاوش قمیشی

آهنگ دیوونه از سیاوش قمیشی که در قالب آلبوم قاب شیشه ای منتشر شد. این همه، دردسر، فایده نداره دیگه تو،تو دلم،جایی نداری این همه، دردسر، فایده نداره تو دلم،دیگه تو، جایی نداریدیوونه، دیوونه، که دلش هرجا میره می مونه، می مونه، تا که…

آهنگ با من باش از سیاوش قمیشی

آهنگ با من باش از سیاوش قمیشی که در قالب آلبوم قاب شیشه ای منتشر شد. لحظه ای با من باش، تا که از آن لحظه برویم تا گل که ببندم از نگاه توبه هر ستاره پللحظه ای با من باش، تا که از تو نفسی تازه کنم تا از آن لحظه با تو، سفر آغاز کنم…

من خالی از عاطفه و خشم از ابی

من خالی از عاطفه و خشم خالی ازخویشی و غربت گیج و مبهوت بین بودن و نبودن عشق، آخرین همسفر من مثل تو منو رهاکردحالا دستام مونده و تنهایی من ای دریغ از من، که بیخود مثل تو گم شدم، گم شدم تو ظلمت تن ای دریغ از تو، که مثل…

آهنگ طلوع از سیاوش قمیشی

آهنگ طلوع از سیاوش قمیشی که در قالب آلبوم فرنگیس منتشر شد. وقتی که دلتگ می شم و همراه تنهایی می رم، داغ دلم تازه می شه زمزمه های خوندنموسوسه های موندم با تو هم اندازه می شه قد هزارتا پنجره تنهایی آواز می خونم دارم با کی حرف می…

آهنگ تنها از سیاوش قمیشی

آهنگ تنها از سیاوش قمیشی که در قالب آلبوم فرنگیس منتشر شد. اگه تنها موندی با این همه تنهایی و درد اگه هیشکی به دلِ ساده ی تو وفا نکرد نذار تا غُصه بشه ترانه خونِ زندگیت بگیره رنگ اسارت همه ی دلبستگیتجون بکَن توو تنهاییت اینجوری ساده…

آهنگ پاییز از سیاوش قمیشی

آهنگ پاییز از سیاوش قمیشی که در قالب آلبوم فرنگیس منتشر شد. فصل پاییزی من که میرسه فصل اندوه سفر سرمیرسه تو سکوت خسته باور من سایه ام فکر جدایی میکنهشاخه سرد وجودم نمیخواد رگ بیداری لحضه هام باشه نفسم در نمیاد به چشم خواب نمیاد…

آهنگ خوش خیال از سیاوش قمیشی

آهنگ خوش خیال از سیاوش قمیشی که در قالب آلبوم فرنگیس منتشر شد. منه خوش خیاله ساده حالا با پای پیاده دنبالت دارم میگردم همسفر با شب و جادهپرم از حسرت و خواهش واسه یک لحظه نوازش کوله باره غم رو دوشم رهسپاره شهر سازش تو قامت سیاه…

آهنگ خالی از سیاوش قمیشی

آهنگ خالی از سیاوش قمیشی که در قالب آلبوم فرنگیس منتشر شد. آخه من هیچی ندارم که نثار تو کنم تا فدای چشمای مثل بهاره تو کنم میدرخشی مثل یک تیکه جواهر توی جمع من میترسم عاقبت یه روز قمارت بکنممن مثل شبای بی ستاره سرد و خالیم خب…

آهنگ حباب از سیاوش قمیشی

آهنگ حباب از سیاوش قمیشی که در قالب آلبوم فرنگیس منتشر شد. میای از دورترین نقطه ی ایمان من اونجا که لحظه هام پر شدن از یاسمن میای از سکوت شهر پر از ستاره میکشی دستامو روی موهات دوبارهمیبری با خودت تا اوج بی نهایت اونجایی که تو…

آهنگ غرقابه درد از سیاوش قمیشی

آهنگ غرقابه درد از سیاوش قمیشی که در قالب آلبوم فرنگیس منتشر شد. کی مهربونیتو گرفت از منه غرقابه ی درد کی دستای عزیزتو تبر برای ساقه کردکینه رو کی یاده تو داد تو هم شدی مثل همه از تنه گرم عاشقت کی ساخته یک مجسمه نمیشه باورم تویی…